Click F1

Click F1 investeert met mediaeducatie in de toekomst van kinderen, jongeren en volwassenen. Met workshops en digitale leeromgevingen werken we voor overheden, onderwijs en detentie. We richten ons niet alleen op empowerment van jeugd  maar geven ook trainingen aan begeleiders in het (creatief) werken met digitale geletterdheid en digitale tools.

Click F1 ontwikkelt en implementeert educatieprogramma’s en concepten voor sociaal maatschappelijke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen die zich met volle overtuiging inzetten voor het welzijn, de ontwikkeling en de opvoeding van kinderen en jongeren.

Met activiteiten rond communicatie en participatie door middel van media en cultuur investeren wij direct en indirect in de toekomst van kinderen en jongeren. Dit zijn belangrijke dragers waarmee kinderen en jongeren zich op een natuurlijke manier dagelijks uitdrukken. Hiermee bereiken we een brede groep jeugd en inspireren wij hen om hun talenten leren te herkennen en te versterken.

Al onze concepten en producten zijn gebaseerd op een aantal zeer belangrijke fundamenten. Wij geloven sterk dat deze fundamenten onmisbaar zijn bij het ontwikkelen en implementeren van educatieprogramma’s en concepten voor kinderen en jongeren.

1. Visie delen
Het leerproces van de deelnemer staat altijd centraal, waarin afzonderlijke krachten en specifieke expertises worden gebundeld om de competenties van de jeugd te versterken. De jeugd heeft de eigen regie op het leerproces door aan te geven welke competenties hij/zij wil versterken en/of ontwikkelen, terwijl de professional steunt en faciliteert.

2. Eigenaarschap & Verantwoordelijkheid
Geef jeugd het ownership en de verantwoordelijkheid over het eigen handelen en zij zullen een actievere rol in de maatschappij nemen. Want jeugdparticipatie en talentontwikkeling dragen bij aan de versterking van bindingen in de samenleving. Het ontwikkelen van creatieve en persoonlijke vaardigheden werkt versterkend en stimulerend voor het welzijn van de individu. Door relevante netwerken rond jeugdparticipatie en talentontwikkeling te bouwen en te verknopen, ontstaat er een stevige keten met vruchtbare integrale verbindingen tussen verschillende domeinen (zorg, welzijn, onderwijs), organisaties, (jongerencentrum, jeugdinrichting) en disciplines (sport, media, cultuur).

3. Expertise & Kennis delen
Bundel de sterke krachten van het projectteam en werk samen met partners en partijen die het juiste netwerk en de expertise in huis hebben. De concepten voeren we uit in projectvorm en het projectteam is altijd op maat samengesteld op basis van specifieke kennis en ervaring. Bij implementatie van de concepten werken we samen met sterke partijen, partners en gespecialiseerde freelancers uit de lokale infrastructuur.

4. Communitybuilding
Een veilige en transparante basis creëren waaruit succesvol gewerkt kan worden aan de toekomst. Bij de ketenaanpak gaat het om het binden en verbinden van kinderen en jongeren aan een groep, een organisatie of een levenswijze zodat zij de nodige ruimte, platform of steunpilaar hebben om zich op zelfstandige wijze verder te kunnen ontwikkelen.

Informatie

Openingstijden
Ma t/m do. Wil je langskomen of dat wij naar jou komen, bel of mail dan naar Alice Erens 06 12 03 21 65 of aerens@clickf1.nl
Hoofdvestiging
Gansstraat 164 - 3582 EP Utrecht
Telefoonnummer
06 12 03 21 65

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.