Informatie

Alle praktische gegevens op een rij

Prijzen

Musea

De prijs voor een bezoek aan een museum verschilt per museum. Alle musea hanteren dezelfde voorwaarden. Het gaat om een groepsprijs met maximaal 30 leerlingen, begeleiders gratis. Wat de prijs is, vind je bij het aanbod.

Podia

Een bezoek aan de theaterzaal of concertzaal is €7,50 per leerling. De begeleiders mogen gratis mee. Het gezelschap biedt meestal workshops aan waarvoor apart moet worden betaald. De prijzen voor deze workshops staan vermeld bij het aanbod.

Inschrijving

Maak je keuze…..

Welk aanbod sluit aan op het cultuurbeleid van je eigen school? Bestudeer het aanbod en maak je keuze. Gebruik de filter om cultureel aanbod voor een bepaalde groep of van een bepaalde discipline te krijgen. Bij het aanbod vind je filmpjes, foto’s, lespakketten en uitgebreide informatie over het educatieve programma. Maar ook aan welke kerndoelen de programma’s voldoen, welke thema’s aan bod komen, welke vaardigheden leerlingen opdoen én of iets actief, receptief of reflectief is. Onder het tabblad organisaties vind je informatie over het museum of podium toegevoegd. Welk verhaal vertelt een museum of podium, wat zijn de ‘unieke kenmerken’? Daarmee kun je niet alleen je leerlingen goed voorbereiden op een bezoek, maar ook jezelf.

Download hieronder de brochure van 2018-2019:

Brochure 2018-2019 Cultuur & School Utrecht

Download hieronder de brochure van 2017-2018:

Brochure 2017-2018 Cultuur & School Utrecht

Download hieronder de brochure van 2016-2017:

Brochure 2016-2017 Cultuur & School Utrecht

…. en schrijf je in.

Plannen gaat via het digitale plansysteem. Heb je nog niet eerder geboekt via Cultuur & School Utrecht dan klik je op de knop rechts bovenaan ‘Schrijf je in’. Je vult eenmalig de schoolgegevens in. Heb je al eerder geboekt via Cultuur & School Utrecht dan klik je op de knop ‘Log in’, eveneens rechtsboven. Je logt in met je wachtwoord (klik op ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord aan te maken). Daarna schrijf je je groepen in en geef je per groep aan welk aanbod je wilt afnemen. Ook kun je direct aangeven óf en op welke manier je gebruik wilt maken van vervoer. Het plansysteem is eenvoudig in gebruik en voorzien van instructieblokjes. Heb je vragen over het plannen kun je altijd contact opnemen met de medewerker Planning en Organisatie van Cultuur & School Utrecht.

Schrijf je in vóór 7 juli om verzekerd te zijn van een plek!

Planning

Boeking definitief

Nadat de ICC-er de verschillende groepen van de school voor een museum- of podiumbezoek heeft ingeschreven, gaat de medewerker Planning & Organisatie met deze informatie aan de slag. Er vindt afstemming plaats met de musea of de opgegeven dagen en tijdstippen uitkomen. Er wordt een goede indeling gemaakt van groepen over de gewenste voorstellingen en concerten. Ook wordt de vervoersvoorkeur afgestemd. In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt de ICC-er een overzicht van de ingeplande bezoeken. De ICC-er heeft 5 dagen de tijd om deze boeking om te zetten in een bevestiging. Daarmee zijn de bezoeken definitief.

Uiteraard kun je het hele jaar door een boeking doen via Cultuur & School Utrecht.

Facturatie

Twee keer per jaar ontvangt de school een factuur:
– In oktober 2018. Een factuur met het afgenomen aanbod en eventueel busvervoer tot en met december 2018.
– In april 2019. Een factuur met het afgenomen aanbod en eventueel vervoer van januari 2019 tot de zomervakantie.

Reminder

Drie weken voor het bezoek aan de culturele instelling ontvangt de leerkracht*  een herinnerings e-mail voor het aankomend bezoek. In deze e-mail staat informatie over een goede voorbereiding op het culturele bezoek. Ook is informatie over eventueel busvervoer bijgevoegd.

* Als de ICC-er de naam van de leerkracht invult in het plansysteem. De ICC-er ontvangt een kopie.

Evaluatie

Een dag na het bezoek ontvangt de leerkracht*  een korte digitale enquête met een paar evaluatieve vragen over het cultureel bezoek. Daarmee kunnen we de bezoeken goed monitoren.
* Als de ICC-er de naam van de leerkracht invult in het plansysteem. De ICC-er ontvangt een kopie.

Vervoer

Naast het museum- of podiumbezoek kun je bij Cultuur & School Utrecht ook terecht voor vervoer. Je kunt met je groep leerlingen op verschillende manieren naar de culturele instelling gaan. Cultuur & School Utrecht regelt op verzoek van de school het busvervoer van en naar de culturele instelling. We zijn blij dat we met U-OV en Pouw Vervoer afspraken hebben kunnen maken om het vervoer van en naar de culturele instelling zo soepel mogelijk te maken.

Keuze

Je kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

U-OV

U-OV Vervoersbewijs (Groepskaart):

Leerlingen en begeleiders reizen via het reguliere openbaar vervoer van U-OV voor een vaste retourprijs naar de culturele instelling.

 • €2,55 per persoon* voor een retourtje voor zowel leerlingen als begeleiders;
 • Je ontvangt van Cultuur & School Utrecht (digitaal) één vervoerbewijs voor de gehele groep met het aantal leerlingen en begeleiders erop;
 • Je hebt met het vervoerbewijs toegang tot de bussen en trams van U-OV;
 • Print het vervoerbewijs, en laat het zowel op de heen- als terugreis door de chauffeur stempelen;
 • Alleen geldig tussen 9:00 uur en 16:00 uur;
 • Op iedere 15 kinderen minimaal één begeleider.

U-OV Versterkingsrit:

U-OV biedt bussen aan met 40 zitplaatsen en 20 staplaatsen. Deze bus rijdt van halte naar halte, maar is wel exclusief in gebruik voor de school die de bus gereserveerd heeft.

 • Prijs per bus is €185,50* (inclusief btw);
 • De bus rijdt van halte naar halte. De leerlingen lopen naar de dichtstbijzijnde halte bij school en worden door de bus afgezet bij de dichtstbijzijnde halte bij de culturele instelling (en vice versa);
 • Alleen mogelijk tussen 09:30 uur en 15:30 uur;
 • Op iedere 20 kinderen minimaal één begeleider;
 • Er is een beperkte beschikbaarheid van de bus.

Pouw Vervoer

Kleine bus:

 • Pouw Vervoer biedt kleine touringbussen aan met 16 zitplaatsen en 16 staplaatsen.
 • De prijs per bus is €170,-* inclusief btw;
 • De leerlingen worden van school opgehaald en afgezet voor de deur van het museum, behalve bij Museum Speelklok (dan 50 m. lopen) en vice versa;
 • De bussen bevatten gordels;
 • Er is een beperkte beschikbaarheid van de bus;
 • Deze bus is ideaal voor kleuters.

Grote bus:

 • Pouw Vervoer biedt 2 type grote touringcars aan:
 • Een bus met 68 zitplaatsen voor €300,-* (inclusief btw)
 • Een bus met 90 zitplaatsen voor €400,-* (inclusief btw)

Voor beide bussen gelden de volgende voorwaarden:

 • De leerlingen worden van school opgehaald en afgezet op vaste punten vlakbij de culturele instelling;
 • De touringcars bevatten gordels.

* Let op: de hiervoor genoemde prijzen zijn inclusief btw en geldig t/m 31 december 2018. Per 1 januari 2019 worden de tarieven voor personenvervoer mogelijk verhoogd i.v.m. btw- en/of cao-wijzigingen. Indien de vervoersprijzen worden verhoogd, zullen wij alle scholen die culturele activit­eiten hebben geboekt daarvan op de hoogte brengen.

Algemene Voorwaarden

Begripsbepalingen

School:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde instelling voor primair of speciaal onderwijs in de gemeente Utrecht.

Culturele instelling:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde culturele instelling.

Inschrijving en bevestiging

Een school kan zich het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de culturele instellingen die Cultuur & School Utrecht bemiddelt. Na inschrijving stuurt Cultuur & School Utrecht de school een email met voorlopige bevestiging van de inschrijving, met het verzoek deze binnen vijf werkdagen voor akkoord terug te mailen. Betreft de inschrijving een museumbezoek, dan is de inschrijving definitief na het akkoord van de school. Indien de inschrijving een podiumbezoek betreft, stuurt Cultuur & School Utrecht een voorlopige bevestiging na het akkoord van de school. Het kan namelijk voorkomen dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een podiumbezoek waardoor deze geen doorgang kan vinden. Cultuur & School Utrecht zal zich inspannen om voldoende inschrijvingen te genereren opdat het podiumbezoek door kan gaan. Zodra hier zicht op is – maar in ieder geval uiterlijk één maand voordat de activiteit plaats vindt -, stuurt Cultuur & School Utrecht de school een definitieve bevestiging of laat weten dat het podiumbezoek wegens te weinig belangstelling is geannuleerd.

Wijzigen of annuleren door de school

Met het accorderen van de bevestiging door de school is de inschrijving definitief en daarmee bindend. Op basis van de geaccordeerde bevestiging gaan Cultuur & School Utrecht en de cultuuraanbieder contractuele verplichtingen aan met culturele uitvoerders en vervoersbedrijven. Om die reden kan de inschrijving niet vrijblijvend worden gewijzigd of geannuleerd.

Drie weken voor aanvang van een culturele activiteit ontvangt de school een herinneringsmail met alle eerder gemaakte afspraken. Wijzigingen (bijvoorbeeld in het aantal leerlingen) kunnen tot twee weken voorafgaand aan het bezoek per email aan Cultuur & School Utrecht kenbaar gemaakt worden. In principe worden bij een annulering de aanvankelijk afgesproken kosten van de culturele activiteit en – indien van toepassing – van het vervoer in rekening gebracht bij de school.

N.B. Vervoer van en naar Museum Catharijneconvent wordt georganiseerd door de aanbieder zelf en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Cultuur & School Utrecht.

Annuleren door de culturele instelling

Cultuur & School Utrecht en de culturele instelling zullen al het mogelijke verrichten om de aangekondigde activiteit daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar zijn nimmer aansprakelijk voor door de school geleden schade die ontstaat door overmacht aan de zijde van de culturele instelling. Als een activiteit omwille van overmacht geen doorgang kan vinden, zal de culturele instelling zich maximaal inspannen een alternatief aan te bieden. De school hoeft dit alternatief niet te accepteren. Daarmee is de overeenkomst tussen de school en Cultuur & School Utrecht ontbonden en heeft de school geen betalingsverplichting voor de activiteit.

Annuleren door de vervoerder

Cultuur & School Utrecht en de vervoerder zullen al het mogelijke verrichten om de geplande rit daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar zijn nimmer aansprakelijk voor door de school geleden schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van de vervoerder. Als een rit omwille van overmacht geen doorgang kan vinden, zal Cultuur & School Utrecht zich maximaal inspannen een alternatief aan te bieden. De school hoeft dit alternatief niet te accepteren. Daarmee is de overeenkomst tussen de school en Cultuur & School Utrecht met betrekking tot de rit ontbonden en heeft de school geen betalingsverplichting. De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer (desgewenst door bemiddeling van Cultuur & School Utrecht) van en naar de door de school afgenomen culturele activiteit.

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen kunnen door Cultuur & School Utrecht na het bevestigen van een inschrijving niet worden doorgevoerd met uitzondering van de vervoersprijzen. Deze kunnen door de vervoerder alléén in verband met btw- en/of cao-wijzigingen per kalenderjaar worden verhoogd. Cultuur & School Utrecht zal scholen tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.

Betalen

Na afloop van de activiteit stuurt Cultuur & School Utrecht een factuur naar de school voor de afgenomen culturele activiteit en – indien van toepassing – het vervoer. De school dient de factuur binnen de wettelijk afgesproken termijn van 30 dagen te betalen.

Gegevensverwerking

Inschrijven voor culturele activiteiten bij Cultuur & School Utrecht verloopt via het plansysteem op de website van Cultuur & School Utrecht. Cultuur & School Utrecht neemt inschrijfgegevens zoals de naam en emailadres van de medewerker(s) en het schooladres en –telefoonnummer op in het plansysteem. Cultuur & School Utrecht gebruikt deze gegevens alleen voor verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de afgenomen culturele activiteit(en) en eventueel vervoer. Cultuur & School Utrecht verstrekt deze gegevens daartoe aan de betreffende culturele instelling(en) en vervoerder(s) zodat zij hun opdracht in het kader van de bemiddeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Zij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het goed laten verlopen van (het vervoer naar) de culturele activiteit.

Cultuur & School Utrecht verstrekt geen gegevens aan derden.

Cultuur & School Utrecht doet er alles aan de persoonsgegevens van medewerkers van scholen zo goed mogelijk te beschermen. Van medewerkers van de scholen wordt verwacht dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de eigen (persoons)gegevens die zij verwerken ten behoeve van het plansysteem zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Naast de Algemene Voorwaarden van Cultuur & School Utrecht zijn de (bezoekers)voorwaarden van de culturele instellingen en vervoerders van toepassing. Voor meer informatie hierover kan je contact op nemen met betreffende culturele instelling(en) en vervoerders.