Informatie

Alle praktische gegevens op een rij

Tarieven

Musea

De prijs voor een bezoek aan een museum verschilt per museum, begeleiders mogen gratis mee. De exacte prijzen staan vermeld bij het aanbod.

Podia

Een bezoek aan de theaterzaal of concertzaal is €7,50 per leerling, begeleiders mogen gratis mee.

Het gezelschap biedt meestal workshops aan waarvoor apart moet worden betaald. De prijzen voor deze workshops staan vermeld bij het aanbod.

Vervoer

Naast het museum- of podiumbezoek kun je bij Cultuur & School Utrecht ook terecht voor vervoer om de reis van en naar de culturele instellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Voor schooljaar 2019-2020 hebben we met U-OV en Pouw Vervoer nieuwe afspraken gemaakt. Het U-OV Vervoersbewijs (met een prijs per persoon) is vervangen door de U-OV Kindergroepskaart, en de U-OV Versterkingsrit is komen te vervallen. Pouw Vervoer heeft haar wagenpark uitgebreid en kan daardoor meer passend vervoer aanbieden.
Je kunt met je leerlingen op de volgende manieren van en naar de culturele instelling(en) reizen:

U-OV

Kindergroepskaart:

Leerlingen en begeleiders reizen via het reguliere openbaar vervoer van U-OV voor een vaste retourprijs van de dichtstbijzijnde halte van school naar de dichtstbijzijnde halte bij de culturele instelling.

 • Je kunt reizen met maximaal 15 leerlingen en 3 begeleiders voor €33,90 per Kindergroepskaart. Heb je bijvoorbeeld 25 leerlingen, dan heb je dus 2 Kindergroepskaarten nodig;
 • De Kindergroepskaart is doordeweeks geldig tijdens daluren (tussen 09.00u en 16.00u);
 • De Kindergroepskaart biedt een retourreis op dezelfde dag in alle bussen en trams van U-OV (overstappen binnen één reis is toegestaan);
 • Je ontvangt de Kindergroepskaart(en) per e-mail van Cultuur & School Utrecht. Zorg dat je Kindergroepskaart(en) op de dag dat je gaat reizen uitgeprint of digitaal aan de chauffeur kunt laten zien.

 

Pouw Vervoer

Als je voor Pouw Vervoer kiest, wordt op basis van het door jou doorgegeven aantal leerlingen en begeleiders de meest geschikte lijntourbus of touringcar toegewezen. Een touringcar van Pouw Vervoer heeft in tegenstelling tot de lijntourbus gordels voor alle zitplaatsen en geen staplaatsen voor begeleiders. Bij zowel de lijn- tourbus als de touringcar wordt de groep van school opgehaald en afgezet op vaste punten vlakbij de culturele instelling. Je hebt geen vervoersbewijs nodig.

Lijnbus (met Syntusbestickering):

Pouw Vervoer biedt de volgende lijn- tourbussen aan:

 • Een lijn- tourbus met 41 zitplaatsen (en 19 staplaatsen voor begeleiders) voor €195,-
 • Een lijn- tourbus met 49 zitplaatsen (en 19 staplaatsen voor begeleiders) voor €250,-

Touringcar:

Pouw Vervoer biedt de volgende touringcars aan:

 • Een touringcar met 54 zitplaatsen voor €285,-
 • Een touringcar met 60 zitplaatsen voor €305,-
 • Een touringcar met 63 zitplaatsen voor €315,-
 • Een touringcar met 68 zitplaatsen voor €325,-

Het kan voorkomen dat Pouw Vervoer vanwege onbeschikbaarheid van een bus een grotere bus of 2 bussen inzet. Je betaalt echter altijd het bij inschrijving overeengekomen tarief.

Alle hiervoor genoemde prijzen zijn inclusief btw en gelden vanaf 1 januari 2019.

 

Inschrijving

Maak je keuze…..

Het aanbod van onze culturele instellingen voor dit schooljaar vind je in de brochure 2018-2019. Het geeft een overzicht van wat er allemaal te zien en te doen is voor de Utrechtse basisschoolleerlingen. Klik hieronder voor de brochure.

brochure 2019-2020

De website geeft per activiteit uitgebreidere informatie en hier vind je het beschikbare lesmateriaal. Ook biedt de website achtergrondinformatie over de culturele instellingen. Praktische zaken als bereikbaarheid en toegankelijkheid van een gebouw, maar ook waar de instelling voor staat, welke punten het museum of podium uniek maakt en wat de instellingen willen bereiken lees je hier.

…. en schrijf je in.

Het inschrijven en plannen van een bezoek met je klas aan een culturele activiteit gaat via het digitale plansysteem. Op de meeste scholen gebeurt dat door de cultuurcoördinator. Klik hier voor het digitale plansysteem.

 • De eerste keer dat je als school gebruik gaat maken van het plansysteem vul je eenmalig de schoolgegevens in. Als je school ingeschreven is, dan hoeft dit niet nogmaals te gebeuren. Je logt in met je wachtwoord (klik op ‘wachtwoord vergeten’ om een nieuw wachtwoord aan te maken).
 • Eenmaal ingelogd begin je met het aanmaken van de groepen. Elk schooljaar maak je opnieuw je groepen aan met de groepsleerkracht als contactpersoon. We raden je aan om dit te doen, zodat de groepsleerkracht zelf op de hoogte gehouden wordt van de culturele bezoeken. De mails die automatisch verzonden worden, zoals de herinneringsmail en de evaluatie gaan dan zowel naar de cultuurcoördinator als naar de groepsleerkracht.
 • Na het toevoegen van de groepen kun je per groep aangeven welk aanbod je graag wil boeken. Daarnaast kun je direct aangeven of je gebruik wil maken van vervoer en zo ja, welke vervoersoptie. Je kunt altijd opnieuw inloggen om inschrijvingen toe te voegen en het overzicht te bekijken / downloaden.

Het plansysteem is eenvoudig in gebruik en voorzien van instructieblokjes. Heb je vragen over het plannen, dan kun je altijd contact opnemen met de medewerker Planning & Organisatie van Cultuur & School Utrecht. Het aanbod is het hele jaar door te boeken.

Schrijf je in vóór 12 juli 2019 om verzekerd te zijn van een plek!

Planning

Boeking definitief

Nadat de ICC-er de verschillende groepen van de school voor een museum- of podiumbezoek heeft ingeschreven, gaat de medewerker Planning & Organisatie met deze informatie aan de slag. Er vindt afstemming plaats met de musea of de opgegeven dagen en tijdstippen uitkomen. Er wordt een goede indeling gemaakt van groepen over de gewenste voorstellingen en concerten. Ook wordt de vervoersvoorkeur afgestemd. In de tweede week van het nieuwe schooljaar ontvangt de ICC-er een overzicht van de ingeplande bezoeken. De ICC-er heeft 5 dagen de tijd om deze boeking om te zetten in een bevestiging. Daarmee zijn de bezoeken definitief.

Uiteraard kun je het hele jaar door een boeking doen via Cultuur & School Utrecht.

Facturatie

Drie keer per jaar ontvangt de school een factuur:
– In december met het afgenomen aanbod en eventueel busvervoer tot en met december;
– In april met het afgenomen aanbod en eventueel vervoer van januari tot en met april;
– In augustus met het afgenomen aanbod en eventueel vervoer van mei tot en met de zomervakantie.

Reminder

Vier weken voor het bezoek aan de culturele instelling ontvangt de leerkracht* een herinnerings e-mail voor het aankomende bezoek. In deze e-mail staat informatie over een goede voorbereiding op het culturele bezoek. Ook is informatie over eventueel busvervoer bijgevoegd.

Evaluatie

Een dag na het bezoek ontvangt de leerkracht* een korte digitale enquête met een paar evaluatieve vragen over het culturele bezoek. Daarmee kunnen we de bezoeken goed monitoren.

* Als de ICC-er de naam van de leerkracht invult in het plansysteem. De ICC-er ontvangt een kopie.

Algemene Voorwaarden

Begripsbepalingen

School:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde instelling voor primair of speciaal onderwijs in de gemeente Utrecht.

Culturele instelling:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde culturele instelling.

Inschrijving en bevestiging

Een school kan zich het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de culturele instellingen die Cultuur & School Utrecht bemiddelt. Na inschrijving stuurt Cultuur & School Utrecht de school een email met voorlopige bevestiging van de inschrijving, met het verzoek deze binnen vijf werkdagen voor akkoord terug te mailen. Betreft de inschrijving een museumbezoek, dan is de inschrijving definitief na het akkoord van de school. Indien de inschrijving een podiumbezoek betreft, stuurt Cultuur & School Utrecht een voorlopige bevestiging na het akkoord van de school. Het kan namelijk voorkomen dat er te weinig inschrijvingen zijn voor een podiumbezoek waardoor deze geen doorgang kan vinden. Cultuur & School Utrecht zal zich inspannen om voldoende inschrijvingen te genereren opdat het podiumbezoek door kan gaan. Zodra hier zicht op is – maar in ieder geval uiterlijk één maand voordat de activiteit plaats vindt -, stuurt Cultuur & School Utrecht de school een definitieve bevestiging of laat weten dat het podiumbezoek wegens te weinig belangstelling is geannuleerd.

Wijzigen of annuleren door de school

Met het accorderen van de bevestiging door de school is de inschrijving definitief en daarmee bindend. Op basis van de geaccordeerde bevestiging gaan Cultuur & School Utrecht en de cultuuraanbieder contractuele verplichtingen aan met culturele uitvoerders en vervoersbedrijven. Om die reden kan de inschrijving niet vrijblijvend worden gewijzigd of geannuleerd.

Vier weken voor aanvang van een culturele activiteit ontvangt de school een herinneringsmail met alle eerder gemaakte afspraken. Wijzigingen (bijvoorbeeld in het aantal leerlingen) kunnen tot twee weken voorafgaand aan het bezoek per email aan Cultuur & School Utrecht kenbaar gemaakt worden. In principe worden bij een annulering de aanvankelijk afgesproken kosten van de culturele activiteit en – indien van toepassing – van het vervoer in rekening gebracht bij de school.

N.B. Vervoer van en naar Museum Catharijneconvent wordt georganiseerd door de aanbieder zelf en valt niet onder de verantwoordelijkheid van Cultuur & School Utrecht.

Annuleren door de culturele instelling

Cultuur & School Utrecht en de culturele instelling zullen al het mogelijke verrichten om de aangekondigde activiteit daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar zijn nimmer aansprakelijk voor door de school geleden schade die ontstaat door overmacht aan de zijde van de culturele instelling. Als een activiteit omwille van overmacht geen doorgang kan vinden, zal de culturele instelling zich maximaal inspannen een alternatief aan te bieden. De school hoeft dit alternatief niet te accepteren. Daarmee is de overeenkomst tussen de school en Cultuur & School Utrecht ontbonden en heeft de school geen betalingsverplichting voor de activiteit.

Annuleren door de vervoerder

Cultuur & School Utrecht en de vervoerder zullen al het mogelijke verrichten om de geplande rit daadwerkelijk te laten plaatsvinden, maar zijn nimmer aansprakelijk voor door de school geleden schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van de vervoerder. Als een rit omwille van overmacht geen doorgang kan vinden, zal Cultuur & School Utrecht zich maximaal inspannen een alternatief aan te bieden. De school hoeft dit alternatief niet te accepteren. Daarmee is de overeenkomst tussen de school en Cultuur & School Utrecht met betrekking tot de rit ontbonden en heeft de school geen betalingsverplichting. De school blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het organiseren van het vervoer (desgewenst door bemiddeling van Cultuur & School Utrecht) van en naar de door de school afgenomen culturele activiteit.

Prijswijzigingen

Prijswijzigingen kunnen door Cultuur & School Utrecht na het bevestigen van een inschrijving niet worden doorgevoerd met uitzondering van de vervoersprijzen. Deze kunnen door de vervoerder alléén in verband met btw- en/of cao-wijzigingen per kalenderjaar worden verhoogd. Cultuur & School Utrecht zal scholen tijdig op de hoogte brengen van eventuele prijswijzigingen.

Betalen

Na afloop van de activiteit stuurt Cultuur & School Utrecht een factuur naar de school voor de afgenomen culturele activiteit en – indien van toepassing – het vervoer. De school dient de factuur binnen de wettelijk afgesproken termijn van 30 dagen te betalen.

Gegevensverwerking

Inschrijven voor culturele activiteiten bij Cultuur & School Utrecht verloopt via het plansysteem op de website van Cultuur & School Utrecht. Cultuur & School Utrecht neemt inschrijfgegevens zoals de naam en emailadres van de medewerker(s) en het schooladres en –telefoonnummer op in het plansysteem. Cultuur & School Utrecht gebruikt deze gegevens alleen voor verwerking van de inschrijving en de uitvoering van de afgenomen culturele activiteit(en) en eventueel vervoer. Cultuur & School Utrecht verstrekt deze gegevens daartoe aan de betreffende culturele instelling(en) en vervoerder(s) zodat zij hun opdracht in het kader van de bemiddeling zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Zij zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor het goed laten verlopen van (het vervoer naar) de culturele activiteit.

Cultuur & School Utrecht verstrekt geen gegevens aan derden.

Cultuur & School Utrecht doet er alles aan de persoonsgegevens van medewerkers van scholen zo goed mogelijk te beschermen. Van medewerkers van de scholen wordt verwacht dat zij zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met de eigen (persoons)gegevens die zij verwerken ten behoeve van het plansysteem zoals gebruikersnaam en wachtwoord.

Lees hier onze volledige privacyverklaring.

Naast de Algemene Voorwaarden van Cultuur & School Utrecht zijn de (bezoekers)voorwaarden van de culturele instellingen en vervoerders van toepassing. Voor meer informatie hierover kan je contact op nemen met betreffende culturele instelling(en) en vervoerders.

 

Cultuureducatie

Cultuureducatief Raamwerk Cultuur & School Utrecht

Culturele instellingen leveren met hun educatieve programma’s een belangrijke bijdrage aan cultuureducatie voor leerlingen. Het is dan ook wenselijk dat scholen en culturele instellingen hun cultuureducatieve behoeften en programma’s goed op elkaar afstemmen. Cultuur & School Utrecht heeft daarom samen met scholen en de aangesloten instellingen bij Cultuur & School Utrecht een raamwerk ontwikkeld waarin voor elk van hen de uitgangspunten en doelen van cultuureducatie staan beschreven. Cultuur & School Utrecht is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van het cultuureducatief aanbod van culturele instellingen, maar stimuleert de dialoog tussen de scholen en de instellingen opdat de educatieve kwaliteit van de programma’s zich kan blijven door ontwikkelen. De kwaliteit waarborgt een rijke leerervaring van het kind buiten de school: in het theater, in de concertzaal en in het museum.

Cultuureducatief Raamwerk Cultuur en School Utrecht 2018

Evaluatie 2017-2018

In schooljaar 2017-2018 is Cultuur & School Utrecht begonnen met een digitale evaluatiesystematiek die dient om het aanbod van de culturele instellingen te evalueren en beter af te laten stemmen op de wensen en behoeften van de deelnemende partijen. Cultuur & School Utrecht heeft onderwijsonderzoeksbureau Oberon gevraagd de data uit alle ingevulde enquêtes te analyseren en te verwerken tot een beknopt en overzichtelijk rapport. De vragenlijsten uit de evaluatiesystematiek zijn in schooljaar 2017-2018 ingevuld door leerlingen, leerkrachten, interne cultuurcoördinatoren (icc’ers) en culturele instellingen.

Cultuur & School Utrecht 2017 -2018 | Evaluatie van activiteiten en dienstverlening