Over ons

Wie zijn wij?

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt en kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad Utrecht. Wij ondersteunen basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. We bemiddelen, evalueren en monitoren culturele activiteiten voor leerlingen, leerkrachten, docenten en cultuurcoördinatoren. We delen kennis en inspiratie via bijeenkomsten en via ons Kennisplatform dat voor en door scholen en culturele organisaties is opgezet. We bouwen voortdurend aan een lerend netwerk zodat we sámen de culturele talenten van Utrechtse leerlingen kunnen versterken.
Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en rekenen géén kosten voor onze dienstverlening.

Ons team

Karen Jong, Directeur
Karen Jong
Directeur
Mail
Annette Reissenweber, Planning & Organisatie
Annette Reissenweber
Planning & Organisatie
Mail
Haike de Visser, Consulent
Haike de Visser
Consulent
Mail
Ankje Berkhof, Consulent
Ankje Berkhof
Consulent
Mail
Lisette Eisenga, Communicatiemedewerker
Lisette Eisenga
Communicatiemedewerker
Mail

In Beeld

Kalenderjaar 2021 in getallen

19.159
Leerlingen
(ingeschreven)
53
Scholen
(ingeschreven)
107
Activiteiten
(ingeschreven)
8.879
Leerlingen
(deelgenomen)
48
Scholen
(deelgenomen)
69
Activiteiten
(deelgenomen)

Hierboven zie je de inschrijvingen in kalenderjaar 2021 en de daadwerkelijk afgenomen aantallen. Helaas konden veel activiteiten wegens corona niet doorgaan en hebben minder scholen en leerlingen deel kunnen nemen aan culturele activiteiten.

Beleid

Onze doelstellingen

Missie
Stichting Cultuur & School Utrecht is een onafhankelijke intermediaire organisatie die het Utrechtse cultuuraanbod verbindt met de vraag van scholen. De stichting helpt behoeften, wensen en ambities van scholen in kaart te brengen en ondersteunt in het vormgeven ervan.

Visie
In de visie van Cultuur & School Utrecht heeft iedere Utrechtse leerling recht op rijk, passend en kwalitatief goed cultuuronderwijs. Cultuur prikkelt de verbeelding, schuurt, verwondert en verbindt. Elke leerling, ongeacht opleiding van ouders, afkomst of thuissituatie, moet kansen krijgen deze waarden van cultuur te ervaren en zijn of haar talenten ten volle te benutten.

Doelstellingen
De stichting onderscheidt vier hoofddoelstellingen voor de aankomende vier jaar:

1. Bemiddelen van het Utrechtse cultuuraanbod voor Utrechtse leerlingen;
2. Bemiddelen van expertiseaanbod voor professionals van Utrechtse scholen;
3. Versterken en delen van expertise voor professionals van scholen en cultuuraanbieders en aanjagen van innovatie t.b.v. Utrechtse leerlingen;
4. Monitoren en evalueren van de kwaliteit van het cultuuraanbod voor Utrechtse leerlingen en het expertiseaanbod voor professionals van Utrechtse scholen.

ANBI status

Cultuur & School Utrecht heeft de culturele ANBI status (algemeen nut beogende instelling).

Naam: Stichting Coördinatie Cultuureducatie Utrecht
Rekeningnummer: NL70 ABNA 0561 1073 43

Bestuur

Het bestuur van Cultuur & School Utrecht bestaat uit de volgende leden:

Bert Verveld, Voorzitter
Bert Verveld
Voorzitter
Rimco Spanjer, Penningmeester
Rimco Spanjer
Penningmeester
Mieke Dols, Bestuurslid
Mieke Dols
Bestuurslid
Joeri Baartscheer, Bestuurslid
Joeri Baartscheer
Bestuurslid
,

Samenwerkingspartners

Bekijk onze culturele partners

Wij werken ook samen met:

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging (controleer ook je spam) om je aanmelding af te ronden.