(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Over ons

Cultuur & School Utrecht

Wie zijn wij?

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het cultuureducatie-aanbod van de stad Utrecht. Wij regelen voor basisscholen het vervoer en bezoek aan de Utrechtse musea en podia. Maar we doen meer dan dat: we inventariseren de wensen en behoeften van scholen zodat het cultuuraanbod nog beter aansluit op hun lesprogramma’s.

Wij zijn een dialooggestuurde organisatie en geloven in de kracht van persoonlijk contact. Heb jij specifieke wensen? Een vraag? Of mogen wij jou een vraag stellen? Dan komen we graag bij jou langs!

Karen Jong
Coördinator cultuureducatie


Annette Reissenweber
Medewerker Planning & Organisatie

Wat is creativiteit?

Ontdek de musea in Utrecht!

Ontstaan Cultuur & School Utrecht

Cultuur & School Utrecht is gestart in mei 2014. Het is ontstaan vanuit de ‘Transitie Cultuureducatie: van aanbod naar vraaggestuurd’ in Utrecht.

Cultuur & School Utrecht wordt volledig gesubsidieerd door de gemeente Utrecht. De eerste beleidsperiode beslaat 2014 – 2016.

ANBI Status

Cultuur & School Utrecht heeft de status van culturele ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Jaarverslag 2019 Cultuur & School Utrecht

Jaarverslag 2018 Cultuur & School Utrecht

Jaarverslag 2017 Cultuur & School Utrecht

Jaarverslag 2016 Cultuur & School Utrecht

Jaarverslag 2015 Cultuur & School Utrecht

Jaarverslag 2014 Cultuur & School Utrecht

 

Onze doelstellingen

Missie

Cultuur & School Utrecht is een intermediaire organisatie die zich inzet om het onderwijs vraaggericht te verbinden met het buiten-de-school georganiseerde cultuuraanbod van culturele instellingen in de stad Utrecht.

Cultuur & School Utrecht is een toegankelijke partner voor zowel het onderwijs als de cultuursector en initieert samenwerking tussen stakeholders.

Visie

Cultuur & School Utrecht wil leerlingen van scholen voor het primair onderwijs in Utrecht kennis laten maken met het buiten-de-school georganiseerde cultuuraanbod van de culturele instellingen in de stad Utrecht.

Om dit te bereiken is het aanbod vraaggericht, sluit het aan op de wensen en behoeften van het onderwijs en is het ingebed in de curricula van de scholen. Het aanbod is ondersteunend aan de vraag van de scholen. Het aanbod dat bemiddeld wordt via Cultuur & School Utrecht staat voor kwaliteit en continuïteit voor zowel het onderwijs als de culturele instellingen.

Beleidsplan 2021 – 2024 Cultuur & School Utrecht

Beleidsplan 2017 – 2020 Cultuur & School Utrecht

Beleidsplan 2014 – 2016 Cultuur & School Utrecht

Bestuur

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt dat scholen begeleidt en ondersteunt bij het ‘buiten de school’ georganiseerde cultuuraanbod voor het primair onderwijs.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Leo Capel

Voorzitter

Ellen Groten

Secretaris

Lotte Brente

Penningmeester

Lucia Claus

Bestuurslid

Paul Voogt

Bestuurslid

Samenwerkingspartners