Boekingsvoorwaarden

Begripsbepalingen
Culturele instelling:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde culturele instelling, te weten Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg, Het Filiaal theatermakers, het Nijntje Museum, Museum Catharijneconvent, Centraal Museum, Kasteel de Haar, Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum Utrecht, Sonnenborgh-museum & sterrenwacht, Het Utrechts Archief, Museum Speelklok, Domtoren en Domkerk.

School:
Een door Cultuur & School Utrecht bemiddelde instelling van het primair of speciaal onderwijs in de gemeente Utrecht.

Inschrijven, bevestigen en voorlopig bevestigen
Scholen kunnen zich het hele schooljaar inschrijven voor het aanbod van de culturele instellingen die Cultuur & School Utrecht bemiddelt. Na inschrijving mailt Cultuur & School Utrecht de school een bevestiging van de inschrijving, met het verzoek die voor akkoord terug te mailen. Het kan voorkomen dat er te weinig aanmeldingen zijn voor een activiteit. Cultuur & School Utrecht stuurt dan een voorlopige bevestiging aan de school en zal zich inspannen om voldoende aanmeldingen te genereren opdat de activiteit kan doorgaan. Zodra hier zicht op is en in ieder geval uiterlijk een maand voordat de activiteit plaats vindt stuurt Cultuur & School Utrecht een definitieve bevestiging of laat weten dat de activiteit wegens te weinig belangstelling is geannuleerd.

Annuleren door de school
Met het accorderen van de bevestiging is de inschrijving definitief en daarmee bindend. Op basis van de geaccordeerde bevestiging gaan Cultuur & School Utrecht en de cultuuraanbieder contractuele verplichtingen aan met culturele uitvoerders en vervoersbedrijven. Om die reden kan de inschrijving niet vrijblijvend worden geannuleerd. In overleg met Cultuur & School Utrecht kan bekeken worden of de school op een andere dag of tijdstip de activiteit kan bijwonen, of dat geruild kan worden met een andere activiteit. Als dat niet mogelijk is wordt de inschrijving geannuleerd en worden de kosten van de culturele activiteit en eventueel het vervoer in rekening gebracht bij de school.

Annuleren door de culturele instelling
De culturele instelling zal al het mogelijke verrichten om de aangekondigde activiteit daadwerkelijk te laten plaats vinden, maar is nimmer aansprakelijk voor door de school geleden schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van de culturele instelling. Als een activiteit omwille van overmacht geen doorgang kan vinden zal de culturele instelling zich maximaal inspannen een alternatief aan te bieden. De school hoeft dit alternatief niet te accepteren. Daarmee is de overeenkomst tussen de school en Cultuur & School Utrecht ontbonden en heeft de school uiteraard geen betalingsverplichting voor de activiteit.

Betalen
Na afloop van de activiteit zal door Cultuur & School Utrecht een rekening worden gestuurd aan de school voor de culturele activiteit en eventueel het vervoer als dat via Cultuur & School Utrecht is geregeld.