Voorwaarden voor bijdragen

Cultuur & School Utrecht heeft vanuit de behoefte van – en in samenwerking met – Utrechtse basis- en middelbare scholen en culturele partners dit kennisplatform opgericht. Het Kennisplatform is bedoeld om professionals van scholen en culturele organisaties in de stad Utrecht te inspireren, informeren of met elkaar in contact te brengen over cultuuronderwijs gerelateerde onderwerpen. Wij moedigen scholen en culturele organisaties graag aan een bijdrage te leveren aan één of meerdere onderdelen van het kennisplatform. Dat kan door het indienen van een bijdrage volgens de volgende voorwaarden: 

 • De informatie is nadrukkelijk bedoeld om kwalitatief inhoudelijk bij te dragen aan het inspireren en informeren van professionals van cultuureducatie in de stad Utrecht; 
 • De informatie is niet bedoeld om reclame te maken voor eigen diensten of producten; 
 • De informatie die de bijdrager verstrekt is actueel, exact, volledig, niet aanstootgevend en naar waarheid ingevuld; 
 • De informatie die de bijdrager verstrekt is aantrekkelijk en interessant voor de doelgroep van het Kennisplatform; 
 • Met het indienen van jouw bijdrage verklaar je dat je het copyright hebt op de aangeleverde teksten en – indien van toepassing – op het beeld- en videomateriaal; 
 • Met het indienen van jouw bijdrage verklaar je dat eventueel aangeleverd beeld- en/of videomateriaal voldoet aan de regels voor de AVG; 
 • Bijeenkomsten worden minimaal 2 weken voor aanvang ingediend om ervoor te zorgen dat ze tijdig geplaatst kunnen worden; 
 • Bijeenkomsten betreffen netwerkbijeenkomsten, waarbij de ontmoeting en gezamenlijke kennisdeling centraal staan. Deskundigheid en/of expertise bevorderende bijeenkomsten kunnen alleen in overleg met Cultuur & School Utrecht worden geplaatst als ze in samenwerking met Cultuur & School Utrecht worden georganiseerd, niet concurreren met het expertiseaanbod dat Cultuur & School Utrecht bemiddelt of een aanvulling daarop zijn; 
 • Cultuur & School Utrecht beoordeelt en redigeert alle bijdragen vóór eventuele plaatsing op het Kennisplatform; 
 • Cultuur & School Utrecht kan ervoor kiezen bijdragen die zij niet geschikt acht, of die niet passen bij de doelstellingen van Cultuur & School Utrecht en de voorwaarden van dit Kennisplatform, niet te plaatsen; 
 • Cultuur & School Utrecht kan bijdragen aanpassen indien dat nodig is voor de leesbaarheid en/of de doelstellingen van het Kennisplatform; 
 • Cultuur & School Utrecht kan ervoor kiezen om bijdragen op een later tijdstip te publiceren indien dit ten goede komt aan de beleving van het Kennisplatform, bijvoorbeeld om te voorkomen dat artikelen met gelijksoortige inhoud vlak na elkaar verschijnen; 
 • Bijdragen die niet voldoen aan een of meer van bovenstaande voorwaarden worden niet geplaatst. 

Onderdelen van het Kennisplatform

Inspiratie
Hier plaatsen wij bijdragen/artikelen die Utrechtse scholen en culturele organisaties inspireren m.b.t. cultuuronderwijs. Het kan gaan over lokale, regionale of landelijke trends en ontwikkelingen met betrekking tot cultuuronderwijs, mits het nadrukkelijk een kwalitatief inhoudelijke bijdrage is en geen reclame voor bijvoorbeeld een dienst of product. Ook organisaties buiten de stad Utrecht kunnen hier een bijdrage indienen.  

Vraag & Aanbod 
Hier plaatsen wij vragen en aanbod van o.a. scholen aan andere scholen, van scholen aan culturele organisaties of andersom; van culturele organisaties aan scholen of aan andere culturele organisaties. Hiermee willen we stimuleren dat vraag & aanbod met betrekking tot cultuuronderwijs in de stad Utrecht steeds beter op elkaar afgestemd worden. Je vindt hier dan ook met name vragen van Utrechtse scholen en culturele organisaties.

Bijeenkomsten
Hier plaatsen wij bijeenkomsten over cultuuronderwijs die plaatsvinden in de stad Utrecht en die zich richten op leerkrachten/docenten, cultuurcoördinatoren en/of op medewerkers van culturele organisaties. Op het Kennisplatform worden alleen netwerkbijeenkomsten geplaatst waarbij de ontmoeting en gezamenlijke kennisdeling centraal staan. Deskundigheid en/of expertise bevorderende bijeenkomsten kunnen alleen in overleg met Cultuur & School Utrecht worden geplaatst als ze in samenwerking met Cultuur & School Utrecht worden georganiseerd, niet concurreren met het expertiseaanbod dat Cultuur & School Utrecht bemiddelt of een aanvulling daarop zijn. 

Nieuws 
Hier plaatsen we nieuws van Cultuur & School Utrecht. Denk aan informatie over de opening van een nieuw cultureel seizoen, de uitkomsten van de evaluatiesystematiek of praktische informatie over bijvoorbeeld het boeken van culturele activiteiten en/of vervoer via de website en het plansysteem. 

Vragen en hulp bij het schrijven

Heb je vragen of twijfel je of een bijdrage passend is voor het Kennisplatform? We denken graag met je mee! Mail naar communicatie@cultuurenschoolutrecht.nl

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging (controleer ook je spam) om je aanmelding af te ronden.