VO
Inspiratie

Samenwerken voor goed cultuuronderwijs op Utrechtse middelbare scholen

Cultuur & School Utrecht & Kunst Centraal
6 mei 2022
Laat als eerste een reactie achter

Interview met Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Barbara Wittebol van Kunst Centraal

In het voortgezet onderwijs heeft cultuuronderwijs nog niet altijd een structurele plek in het curriculum. En dat is jammer, vinden Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Barbara Wittebol van Kunst Centraal. Sinds dit jaar zet Cultuur & School Utrecht zich ook in om het Utrechtse cultuuronderwijs voor middelbare scholieren te versterken. Kunst Centraal is sinds 2020 actief in het voortgezet onderwijs in alle gemeenten in de provincie Utrecht. In de stad Utrecht komen de organisaties elkaar tegen en slaan ze de handen ineen. 

Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt én kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad Utrecht. “We ondersteunen scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs en we maken het Utrechtse cultuuraanbod zichtbaar en eenvoudig te boeken. Van theatervoorstellingen tot museumbezoeken en workshops in de klas voor leerlingen, tot aan deskundigheidsbevorderende activiteiten voor docenten en cultuurcoördinatoren.” Cultuur & School Utrecht monitort en evalueert de activiteiten zodat de kwaliteit ervan geborgd is. Net als Kunst Centraal organiseert Cultuur & School Utrecht kennisdelingsbijeenkomsten waar scholen en cultuuraanbieders elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Vanaf mei 2022 kan dat ook hier op het Kennisdelingsplatform. Kunst Centraal ontwikkelt en organiseert trainingen en workshops t.b.v. deskundigheidbevordering van docenten, adviseert VO scholen en ontwikkelt thematische projecten voor VO leerlingen.

Verweven cultuuronderwijs
“Het inbedden van kunst en cultuur in het curriculum van middelbare scholen is heel belangrijk,” aldus Barbara. “Mijn ideaal is dat dat niet gebeurt door slechts het vak CKV aan te bieden en eens per jaar naar een theatervoorstelling te gaan. Het gaat er ook om dat cultuur verweven wordt met andere vakken, van geschiedenis tot wiskunde. Denk bijvoorbeeld aan wiskundig tekenen met perspectief en verhoudingen. Door tekenen een rol te geven in een wiskundeles, krijgen leerlingen ineens een nieuw perspectief op cognitieve vakken, waar zij normaal gesproken misschien niet zo goed in zijn. Voor die leerlingen wordt zo’n les ineens interessant. Zo zet je leerlingen aan om iets te snappen of ergens over na te denken, vanuit welk talent dan ook.” Karen: “Ieder kind leert op een andere manier. Cultuuronderwijs kan een enorme boost aan het zelfvertrouwen van leerlingen geven, zeker als je aansluit bij hun interesses en talenten. Daarom is het ook zo belangrijk dat ieder kind in aanraking komt met kunst- en cultuuronderwijs, vooral als ze dat vanuit huis uit niet meekrijgen.”

Samen optrekken
Goed cultuuronderwijs in het (voortgezet) onderwijs is een gedeelde missie waar Cultuur & School Utrecht en Kunst Centraal zich met hart en ziel voor inzetten. Karen: “We bereiken meer als we niet steeds zelf het wiel hoeven uit te vinden. Als we samenwerken, kunnen we juist van elkaar leren en elkaar, scholen en cultuuraanbieders inspireren. We stemmen bijvoorbeeld de activiteiten die we ontwikkelen en organiseren met elkaar af. Zo voorkomen we dat er twee bijeenkomsten in dezelfde week of met hetzelfde thema zijn. De landelijke training voor cultuurcoördinator die Kunst Centraal mede ontwikkelt, wordt bijvoorbeeld ook aangeboden via het Kennisplatform van Cultuur & School Utrecht. Kunst Centraal zal bovendien inhoudelijke bijdragen leveren aan dit Kennisplatform.” Barbara voegt toe: “We willen onze communicatie naar de scholen op elkaar gaan afstemmen, zo vullen we elkaar aan, zijn we eenduidig richting scholen en worden de verschillende subsidies optimaal besteed. We kijken ernaar uit om te onderzoeken hoe onze samenwerking in de toekomst verder vormgegeven kan worden!”

Foto: Wiebke Wilting

Wist je dat?
… minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs in april een nieuwe planning voor curriculumherziening heeft gemaakt en het leergebied Kunst en Cultuur pas in 2027 aan de beurt is? Het doel is dat in schooljaar 2029-2030 alle scholen starten met de bijgestelde kerndoelen. Op de website van LKCA lees je er meer over.

… Cultuur & School Utrecht en Kunst Centraal tijdens de Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag van 11 mei 2022 met iedereen uit het Utrechtse cultuuronderwijsveld op de samenwerking willen proosten? Bekijk hier het hele programma en meld je aan!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Je ontvangt binnen enkele minuten een bevestiging (controleer ook je spam) om je aanmelding af te ronden.