PO
Inspiratie

De Diamant van Creatief Vermogen

Creatief Vermogen Utrecht
3 mei 2022
Laat als eerste een reactie achter

Met TivoliVredenburg als penvoerder en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht als kennispartner, werkt Creatief Vermogen Utrecht toe naar 14 culturele instellingen en 45 scholen die intensief samenwerken in een meerjarig partnerschap. Binnen het netwerk Creatief Vermogen Utrecht leren we van elkaar. Samen richten we ons op het ontwikkelen en verankeren van cultuureducatie in het onderwijs en het vergroten van kansengelijkheid. Want kunst is van en voor iedereen. Kinderen ervaren de kracht van creativiteit door op hun eigen manier nieuwe ideeën te onderzoeken, oplossingen te bedenken of te maken.

Leren van elkaar
Binnen Creatief Vermogen Utrecht (CVU) leren we van elkaar. We organiseren ontmoetingen waarbij we kennis delen: een-op-een, collegiale ontmoetingen voor scholen en culturele partners waarbij actuele thema’s worden besproken, vraaggerichte workshops voor leerkrachten, onderzoek met studenten van de Pabo, een directeurendiner of leerkrachtenlunch en een eindconferentie voor alle partners en scholen.

Partnerschappen
CVU werkt met een open leerlijn. Op basis van co-creatie geeft iedere school met de culturele partner en kunstenaars zijn eigen op maat gemaakte programma vorm, waarbij het creatief vermogen van een kind centraal staat. We reiken leerkrachten de in de partnerschappen ontwikkelde bouwstenen aan om creatief vermogen vakoverstijgend in te zetten. Naast het verdiepen van de bestaande samenwerkingen experimenteren we met nieuwe varianten van partnerschappen, zoals ‘vriendelijk vreemdgaan’ en het ‘maatjespartnerschap’. Door samen te werken met de Pabo en studenten actief te betrekken binnen het netwerk maken toekomstige leerkrachten kennis met de visie en werkwijze van Creatief Vermogen Utrecht.

De Diamant van Creatief vermogen
Wanneer je een diamant tegen het licht houdt, schittert hij steeds anders. Net als een kind dat telkens andere creatieve vermogens laat zien. CVU vertaalt de creatieve vermogens van kinderen naar het beeld van negen stralen van een diamant. De verschillende stralen van de diamant, negen in totaal, bieden een mogelijkheid om de verschillende facetten van creativiteit te onderscheiden en er woorden aan te geven. De Diamant van Creatief vermogen dient als houvast binnen de partnerschappen. De stralen van de diamant staan voor:

  • Verbeeldingskracht tonen
  • Zelfsturing
  • Creatief doen
  • Omgevingsgerichtheid
  • Ambachtelijkheid tonen
  • Reflecteren op wat je doet
  • Creatief denken
  • Creatief proces doorgronden
  • Samenwerken

Ieder kind is anders en zo ook ieders creatief proces. De Diamant geeft vorm aan die persoonlijke mix van facetten en geeft zowel leerlingen als hun leerkrachten houvast waar aan gewerkt wordt. De stralen van de diamant worden gevormd door direct aan de cultuurvakken verbonden aspecten als verbeeldingskracht, creatief denken en doen, ambachtelijkheid tonen, je creatieve proces doorgronden en gerichtheid op de culturele omgeving. Daarnaast is er aandacht voor de spiegelfunctie van kunst en cultuur door de reflectiestraal: reflecteren op wat je doet. Omdat we uitgaan van de eigen betekenisgeving bij het ontwikkelen van creativiteit, is jezelf aansturen een belangrijk aspect van creatief vermogen dat net als samenwerken verder reikt dan de cultuurvakken. Door via de stralen van de diamant te werken aan creatief vermogen ontwikkel je een creatieve, lenige geest die een bodem vormt onder alles wat je leert op school. En daarbuiten!

Zo zet je de diamant in om een uitdagende leeromgeving te bieden
In het essay Creatief Vermogen en de Diamant lees je meer over wat creatief vermogen is, waarom aandacht voor creatief vermogen van belang is en hoe omstandigheden kunnen worden gecreëerd waarin een leerling zijn of haar creatief vermogen optimaal tot uiting kan laten komen. Je vindt er ook, verspreid door de tekst, de concrete gedragingen die horen bij iedere straal van de diamant. Een leerkracht of kunstenaar die kennis heeft van de verschillende stralen van creatief vermogen, kan de diamant inzetten om een uitdagende leeromgeving aan leerlingen te bieden, én hij kan, spelend met de lichtinval, het creatieve gedrag van leerlingen herkennen en verder stimuleren.

Bijdrage van: Creatief Vermogen Utrecht

Wist je dat?
… veel van onze aanbieders ook partner zijn van Creatief Vermogen Utrecht?

Lees ook het interview met Jephta Hermelink van Creatief Vermogen en Karen Jong van Cultuur & School Utrecht

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Ik ontvang graag het nieuws van Cultuur & School Utrecht & updates van het Kennisplatform:
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.