PO
Inspiratie

Samen het Utrechtse cultuuronderwijs verder versterken

6 mei 2022
Laat als eerste een reactie achter

Interview met Karen Jong van Cultuur & School Utrecht en Jephta Hermelink van Creatief Vermogen Utrecht

Cultuur verwondert, verrijkt en verbindt. Goed cultuuronderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van ieder kind. Cultuur & School Utrecht en Creatief Vermogen Utrecht zetten zich beide in om het cultuuronderwijs in Utrecht te versterken. Door in de toekomst meer samen te werken, hopen zij nog beter bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van de culturele talenten van Utrechtse basisschoolleerlingen.

Volgens Jephta Hermelink van Creatief Vermogen Utrecht is kunst- en cultuuronderwijs veel meer dan iets moois maken in de klas. “Het gaat niet alleen om het product, maar ook – of misschien wel vooral – om wat het proces oplevert. Kunstenaars ontregelen. Ze laten leerlingen op een andere manier nadenken en bewegen hun creatieve vermogen.” Die sociaal-emotionele kant van het onderwijs is volgens Karen Jong van Cultuur & School Utrecht heel belangrijk voor het welzijn van kinderen. “Met cultuuronderwijs ontwikkelen leerlingen allerlei vaardigheden die ervoor zorgen dat zij zich staande kunnen houden in een samenleving die ontzettend veel van ze vraagt. Denk daarbij aan het ontwikkelen van de creativiteit en het kritisch denkvermogen en het omgaan met uitdagingen die je tegenkomt in het leven. Ook samenwerken is belangrijk, in onze individualistische maatschappij is die vaardigheid hard nodig.”

Van versnipperd naar samen
Samenwerken willen Karen en Jephta óók graag meer doen. “Cultuur & School Utrecht en Creatief Vermogen Utrecht dragen elk op hun eigen manier bij aan de ontwikkeling en verankering van het cultuuronderwijs op Utrechtse basisscholen. Daardoor kunnen we van elkaar leren, elkaar versterken en aanvullen,” vertelt Karen. “Het Utrechtse cultuuronderwijs was lange tijd versnipperd. Er was geen samenwerking tussen de verschillende partijen die allemaal min of meer hetzelfde cultuuronderwijsdoel hadden. Daardoor was het voor scholen en culturele partners lastig om te weten bij wie ze waarvoor terecht konden. Daar willen we verandering in brengen. Door beter samen te werken en elkaars kennis en kunde te gebruiken, kunnen we zowel de Utrechtse scholen als culturele partners meer bieden.”

Cultuur & School Utrecht en Creatief Vermogen Utrecht
Cultuur & School Utrecht is sinds 2021 het coördinatiepunt én kennisplatform voor cultuuronderwijs in de stad. Ze ondersteunt scholen bij het vormgeven van hun cultuuronderwijs. Op de website is het Utrechtse cultuuraanbod zichtbaar en eenvoudig boekbaar. Van theatervoorstellingen tot museumbezoeken en workshops in de klas voor leerlingen, tot aan deskundigheidsbevorderende activiteiten voor leerkrachten en cultuurcoördinatoren. Cultuur & School Utrecht monitort en evalueert de activiteiten zodat de kwaliteit ervan geborgd is. Ze organiseert kennisdelingsbijeenkomsten waar scholen en cultuuraanbieders elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Vanaf mei 2022 kan dat ook op het Kennisdelingsplatform van Cultuur & School Utrecht. Creatief Vermogen Utrecht biedt scholen verdieping op de culturele activiteiten, in alle verschillende disciplines. Jephta licht toe: “CVU is een project van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit, met Tivoli Vredenburg als penvoerder en kennispartner HKU als drijvende kracht achter de kennisdeling en deskundigheidsbevordering. CVU werkt met partnerschappen. Dat betekent dat een basisschool vier jaar samenwerkt met een culturele partner. Daardoor bouwen ze echt iets op; ze innoveren, ontwikkelen en groeien samen.”

Invulling van de samenwerking
Cultuur & School Utrecht en Creatief Vermogen Utrecht willen graag eenduidig zijn in hun aanbod en communicatie naar scholen toe. “We willen geen dingen dubbel doen”, aldus Karen. “Daarom stemmen we de activiteiten die we ontwikkelen of organiseren met elkaar af. Zo voorkomen we dat er twee bijeenkomsten in dezelfde week of met hetzelfde thema zijn. Ook houden we elkaar op de hoogte van onze contacten met de Utrechtse scholen en de vragen die zij hebben. Creatief Vermogen Utrecht gaat bovendien inhoudelijke bijdragen leveren aan het Kennisplatform van Cultuur & School Utrecht. Zo kunnen we scholen samen verder helpen om cultuuronderwijs een plek te geven in hun curriculum. Want uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: ieder kind in Utrecht in aanraking laten komen met de rijkdom die kunst en cultuur hen biedt.”

Foto: Wiebke Wilting

Wist je dat?
… minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs onlangs een nieuwe planning voor curriculumherziening heeft gemaakt en het leergebied Kunst en Cultuur pas in 2027 aan de beurt is? Het doel is dat in schooljaar 2029-2030 alle scholen starten met de bijgestelde kerndoelen. Op de website van LKCA lees je er meer over.

… Cultuur & School Utrecht en Creatief Vermogen Utrecht tijdens de Cultuur & School Utrecht Inspiratiedag van 11 mei 2022 met iedereen uit het Utrechtse cultuuronderwijsveld op de samenwerking willen proosten? Bekijk hier het hele programma en meld je aan!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

*

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Je ontvangt binnen enkele minuten je eerste mail in je inbox (controleer eventueel je spam). Wil je nu al meer inspiratie? Neem alvast een kijkje op ons kennisplatform.