Disclaimer

Stichting coördinatie cultuureducatie utrecht (Kamer van Koophandel: 60343311), hierna te noemen Cultuur & School Utrecht, verleent u hierbij toegang tot cultuurenschoolutrecht.nl (“de website”) en nodigt u uit om u in te schrijven voor het aanbod.

Cultuur & School Utrecht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Cultuur & School Utrecht spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Cultuur & School Utrecht.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Cultuur & School Utrecht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Cultuur & School Utrecht, of de desbetreffende fotograaf.

Fotografen: Anna van Kooij, Gabriel Scharis, Frans van Bragt, Robert Oosterbroek, Ben van Duin, Noa Verhofstad, Peter Rothengatter, Anne Hamers, Pieter Henket, Hans Roggen, Simon Wald, Lasowski, Ivar Pel, Francine Nagata, Wim van der Ende, Timo van der Horst, en anderen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Cultuur & School Utrecht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.