(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Dommy de Domtoren

group Groep: 1 / 2 query_builderTijdsduur: 60m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Dommy houdt heel erg van torens, maar zijn favoriete toren is toch wel zijn grote broer: de Domtoren in Utrecht. Omdat Dommy zo trots is op zijn broer, nodigt hij de kinderen uit om ze te laten zien wat de Domtoren nou zo bijzonder maakt. Waaraan kan je zien dat Dommy en de Domtoren broers zijn? En waarin verschillen ze?

De klas gaat samen met Dommy een deel van de Domtoren bezoeken. De groep klimt tot de halverwege de toren, tot de klokkenzolder. Zo kan er tijdens de rondleiding veel aandacht gegeven worden aan de kinderen en de ruimtes die bezocht worden. Spelenderwijs maken de kinderen kennis met het symbool van Utrecht. En Dommy? Die mag na de rondleiding mee naar de klas!

Thema
Op onderzoek uit

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld

Aansluiting op kerndoelen
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

21e eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Communiceren, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoel(en)
De leerlingen hebben aan het einde van deze rondleiding nagedacht over hoe het is om iets voor het eerst de ervaren en hebben een groter besef van de waarde van cultureel erfgoed

www.domtoren.nl/nl/bezoekersinfo/voor-kinderen