Dommy de Domtoren

group Groep: 1 / 2 query_builderTijdsduur: 60m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Dommy gaat de Domtoren voor het eerst bezoeken! Waarom? Omdat iedereen altijd tegen hem zegt dat hij zo op de Domtoren lijkt. Hij heeft de Domtoren nog nooit gezien dus hij wil de toren met eigen ogen bekijken samen met de klas.

De klas gaat samen met Dommy een deel van de Domtoren bezoeken. We klimmen tot de Klokkenzolder. Tijdens de rondleiding gaat de gids samen met de kinderen de knuffel Dommy meenemen de toren in en kijken ze of Dommy inderdaad wel zoveel op de toren lijkt. Veel aandacht voor het voor het eerst iets ervaren. Vind je het spannend of juist leuk? Hoe is het om voor het eerst ergens naar binnen te lopen etc.

Thema
Op onderzoek uit.

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld

Aansluiting op kerndoelen
De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed

21e eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Communiceren, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoel(en)
De leerlingen hebben aan het einde van deze rondleiding nagedacht over hoe het is om iets voor het eerst de ervaren en hebben een groter besef van de waarde van cultureel erfgoed.

www.domtoren.nl/nl/bezoekersinfo/voor-kinderen