PRO

Een cultuur visie om trots op te zijn

Aanbieder: Podiumbeesten
Op school
90 m
Hele jaar

Als jouw school kunst & cultuur centraal wil zetten in het onderwijs, kan Podiumbeesten helpen. Door goed te luisteren, komen we tot een visie beeld op maat, om uit te beelden wat de visie op cultuureducatie is. Geen pagina’s vol tekst, maar één pakkend beeld. 

Onderstaand een voorbeeld van een Utrechtse school. Het is ontstaan in samenwerking met de cultuurcoördinator en in afstemming met het hele team, dat input leverde op een paar momenten tijdens het maakproces. Zo schotelden we hen eerst schetsen van het visiebeeld voor, waarop zij suggesties en nieuwe beelden krabbelden, die weer zorgden voor nieuwe inspiratie.

Op deze school geloven ze wat Pablo Picasso ooit zei: “Every child is an artist”. Zoals een kunstenaar in zijn maakproces de wereld onderzoekt en afgaat op zijn impulsen en fascinaties, zo zien zij kinderen ook het liefst leren: door te ervaren. De Vier Keer Wijzer werkwijze ondersteunt de school hierbij.

Cultuureducatie speelt een belangrijke rol. Kinderen ontdekken welke kunstdisciplines het beste aansluiten bij hun talenten. Ook verrijkt het hun leerervaring, doordat cultureel erfgoed, bezoeken aan musea of voorstellingen hen op een nieuwe manier kennis laten maken met de lesstof die zij op dat moment behandelen.

De basis voor het visiebeeld is het logo van de school. Op het schoolplein stond een prachtige kastanjeboom met een gigantisch bladerdak. De afbeelding daarvan gebruiken zij als schoollogo; een rode kastanjeboom, met de naam van de school erin. Voor de cultuureducatie visie kleurden we de boom verder in en gaven hem wortels.

De boom verbeeldt de groei die zij de leerlingen wensen. Met zijn wortels kan een boom opnemen wat hij nodig heeft uit de aarde. Het wortelnetwerk van de boom verbeeldt de wijze waarop kinderen kennis tot zich nemen, door vanuit hun eigen intelligentie te leren.

De meervoudige intelligentietheorie is een van de pijlers van de Vier Keer Wijzer-werkwijze. Daarom staat bovenaan in de visie: leren vanuit je KRACHT.

In de stam van de boom staan het hoofd, het hart en de handen gekerfd. Veiligheid vormt de basis van waaruit een verdere, volwaardige ontwikkeling van hoofd, hart en handen mogelijk is. Een drie-eenheid, omdat gelijk gewicht wordt gegeven aan elk component.

De takken tonen de vaardigheden die kinderen ontwikkelen naarmate zij groter en groter groeien. Deze vaardigheden worden in het cultuurplan verder uitgewerkt. Elke tak toont een einddoel voor cultuureducatie, waar de school doelgericht aan werkt.

Het visiebeeld communiceert waar de school voor staat en hoe ze dat in de praktijk brengen. Het dient als een anker voor het hele team, geeft richting en communiceert de visie ook met de buitenwereld.

Wil jij ook aan de slag met een visie op cultuur en creativiteit? In een eerste gesprek maken we een plan op maat.

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Kritisch denken, Samenwerken

Leerdoelen

  • Een visie op kunst en cultuur formuleren met het hele team.
  • Doelen voor cultuur die direct voortvloeien uit de visie.
  • Een professioneel ontworpen visie beeld voor de school dat zorgt voor herkenbaarheid en verankering.

Extra informatie

De prijs wordt voor jouw school in overleg bepaald. Zo kunnen we aanbod langer, korter of vanuit een andere invalshoek maken, zodat het past bij de school.

Deel of print je favorieten of exporteer ze naar het plansysteem om in te schrijven.
Duur
90 minuten
Soort
Icc-training, Visieontwikkeling (cultuurplan)
Periode
Hele jaar
Beschikbare dagen en tijden
Maandag t/m vrijdag
Prijs
€600 per project (prijsindicatie)
Locatie(s)
Op school
Aanbieder
Podiumbeesten
Foto/video credit
Headerfoto: eigen beeld, video: eigen beeld

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Ik ontvang graag het nieuws van Cultuur & School Utrecht & updates van het Kennisplatform: