PRO

DOT, 3e boom rechts

Aanbieder: Kopa - PIONIER!
Op school, digitaal
150 m
Hele jaar

Welkom op reis met Dot. Er is zo veel te vinden en te zeggen over cultuureducatie dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet.

‘Dot, 3e boom rechts’ is ontwikkeld om je te helpen om in teamverband tot een visie op cultuureducatie te komen. Aan de hand van stellingen ga je met elkaar in dialoog en maak je keuzes voor je organisatie. Dot is opgebouwd in 3 fasen:

Fase 1: Hoe regelen jullie cultuureducatie nu? Wat gaat er al goed? Waar is verbetering of meer samenhang mogelijk? In deze fase inventariseer je de huidige stand van zaken

Fase 2: Een teammiddag waarin je flink gaat discussiëren. De stellingen van DOT leiden je langs mogelijke onderbouwingen, legitimaties en kanttekeningen bij je visie op cultuureducatie binnen jouw organisatie. Samen met je collega’s bepaal je een stip op de horizon. Dit is je hogere doel, de
gewenste situatie. Na de teammiddag wordt de visie opgesteld, waarna het team er nog een keer feedback op kan geven.

Fase 3: Een stip op de horizon is belangrijk, maar niet het enige dat je nodig hebt om te slagen. In deze fase ga je van de vastgestelde visie een vertaling maken naar praktijk. Hoe zien we de visie over bijvoorbeeld vijf jaar terug in het dagelijkse onderwijs. In een bijeenkomst met directie, ICC-er en enkele andere leerkrachten werk je toe naar een routekaart. Samen bepaal je hoe je met de aanwezige middelen, ruimte en tijd zo dicht mogelijk bij jullie stip op de horizon komen.

Begeleiding tijdens dit proces door een trainer van Kopa kan op maat worden samengesteld. Kosten per fase:

Fase 1: Nulmeting d.m.v. interviews  €475,-
Fase 2a: Gespreksleider tijdens de visiebijeenkomst  €375,-
Fase 2b: De gespreksleider schrijft de visie €525,-
Fase 3a: Sessie van visie naar plan van aanpak €375,-
Fase 3b: Advies over routekaart met koppeling met passende culturele aanbieders  €275,-

Didactisch kader

Nulmeting huidige situatie door middel van interviews. Visie ontwikkeling door middel van discussie aan de hand van stellingen. Vertaling naar plan van aanpak door werkvormen als perspectiefwisseling en verbeeldingskracht

Leerdoelen

Visieontwikkeling

Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard
Duur
150 minuten
Soort
Visieontwikkeling (cultuurplan)
Periode
Hele jaar
Prijs
€450 per activiteit
Locatie(s)
op school, digitaal
Aanbieder
Kopa - PIONIER!

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.