PO

Programmeer jezelf

Aanbieder: Museum Speelklok
Op locatie
Groep 3/4/5
90 m
Hele jaar

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. En … ze maken ook muziek.

In dit lesprogramma leer je – in een pakkende rondleiding met het thema muziekmakende robots – dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. Vervolgens gaan de leerlingen met behulp van een Makey Makey ‘muziekinstrumenten’ maken van bijvoorbeeld fruit, zichzelf en andere objecten. Deze Makey Makey is een samenvorging van de woorden make a key en is een apparaat dat van allerlei voorwerpen (ook mensen) toetsen (keys) kan maken. De leerlingen kunnen dus via een laptop en de Makey Makey worden omgetoverd tot een levende piano of drumstel.  

In de voorbereidende les wordt eerst de voorkennis van de leerlingen getest. Daarna kan de hele klas een orkest vormen met voorwerpen die ze om zich heen kunnen vinden. Zo wordt het beeld van een “instrument” of “muziek” op de proef gesteld. Na het musiceren kan er in groepjes een geluidenquiz gedaan worden.  

Tijdens het bezoek aan het museum worden de leerlingen aan de hand genomen door een rondleider. Er is ruimte om de rondleiding te sturen en van allerlei vragen te stellen. Er wordt een chronologisch beeld geschetst van zelfspelende muziekinstrumenten door de jaren heen. Waar kon je deze collectietukken vinden en wie hadden ze in bezit? Ieder collectiestuk is een instrument en er zal dan ook veel muziek klinken. Na de rondleiding gaan de leerlingen in twee groepjes uiteen waar een groep een speurtocht doet en de andere groep musiceert met de Makey Makey (waarmee ze van allerlei voorwerpen een muziektoets kunnen maken). Ze programmeren als het ware zichzelf want de leerlingen kunnen veranderen in een muziekinstrument en door een klasgenoot “bespeeld” worden.  Na 20 minuten wisselen de groepen van activiteit.

De afsluitende les is een keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website! 

Thema

Muziek, Techniek, Tijd/Geschiedenis

Aansluiting op schoolvakken

Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Aansluiting op kerndoelen

Nederlands 1, Nederlands 12, Oriëntatie op jezelf en de wereld 42, Oriëntatie op jezelf en de wereld 45, Oriëntatie op jezelf en de wereld 51, Oriëntatie op jezelf en de wereld 52, Kunstzinnige oriëntatie 54, Kunstzinnige oriëntatie 55, Kunstzinnige oriëntatie 56

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Kritisch denken

Leerdoelen

  • De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis.
  • De leerlingen realiseren zich dat de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van muziek tegenwoordig, er vroeger niet was.
  • Ze leren hoe een zelfspelend muziekinstrument werkt, hebben het zelf ook aan den lijve ondervonden door het zelf te doen.
Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard

Educatief materiaal

Interactief programma waarbij verschillende soorten intelligenties (Gardner) aan bod komen: taalslim, muziekslim, beeldslim, samenslim, zelfslim.

Het programma:
- sluit aan op de belevingswereld van de leerling.
- sluit aan op vaardigheden van de 21ste eeuw: creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale- en culturele vaardigheden.
- werkt woordenschat vergrotend.
- spreekt de cognitieve basisvaardigheden aan: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

Voorbereidende les:
Introductiefilmpje (receptief) en groepsopdrachten. Leerlingen vormen zelf met in de klas aanwezige materialen een orkest (actief). Bovendien gaat de klas in groepjes een geluidenquiz doen (reflectief).

Les in het museum:
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf doen.

Afsluitende les:
Keuze uit de lesbrief uit een tekst-, teken-, foto- of muziekopdracht.
Ontwikkeld voor
3/4/5
Duur
90 minuten
Soort
Museumbezoek
Periode
Hele jaar
Prijs
€130.00 per groep
Locatie(s)
op locatie
Adres locatie(s)
Museum Speelklok - Steenweg 6 - 3511 JP Utrecht
Aanbieder
Museum Speelklok

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.