(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Zweven en zwaartekracht

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Alle educatieve programma’s van Sonnenborgh brengen de leerlingen op interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan centraal. In ‘Zweven en zwaartekracht’ doen we dit aan de hand van zwaartekracht. Wat is dat en hoe kunnen we zweven?

We beginnen allemaal samen met een interactieve presentatie in onze oude collegezaal. We ontdekken wat zwaartekracht is, waarom de maan niet naar beneden valt zoals een appel en hoe een astronaut kan zweven. We brainstormen over wat er gebeurt als de zwaartekracht op aarde weg zou vallen. Zo ervaren we een wetenschappelijk onderzoekende denkhouding. Ook ervaren we een beetje gewichtloosheid met een proefje. Na een half uurtje splitsen we de groep in twee delen. De ene helft gaat naar de telescoop. Daar ontdekken de leerlingen hoe een telescoop en de koepel waarin hij staat werken. Staat die kerktoren nou op zijn kop? De andere helft ontwerpt ballonraketten. Welke raket vliegt het hardst of het hoogst? Wat is het effect van verschillende vormen vleugels? Werkt het beter met veel of minder lucht? Elke ronde kun je je ontwerp weer verbeteren. Na een half uurtje ruilen de twee groepen om.

Thema
Zwaartekracht, sterrenkunde, heelal, ruimte en wetenschap

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & technologie, Aardrijkskunde, Biologie

Aansluiting op kerndoelen
De sterrenkundige lesprogramma’s van Sonnenborgh dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (onderzoek van natuurkundige verschijnselen) en 46 (positie aarde t.o.v. zon)

21-eeuwse vaardigheden
Kritisch denken,Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken

Leerdoelen
De leerlingen leren de begrippen zwaartekracht en gewichtloosheid.
De leerlingen leren dat zwaartekracht verschillend is op verschillende plekken in ons zonnestelsel.
De leerlingen denken na over de vraag wat leven in gewichtloosheid voor gevolgen heeft en ervaren zo een wetenschappelijk onderzoekende denkhouding.

www.sonnenborgh.nl/primair-onderwijs