Zweven en zwaartekracht

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Alle educatieve programma’s van Sonnenborgh brengen de leerlingen op interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan centraal. In ‘Zweven en zwaartekracht’ doen we dit aan de hand van zwaartekracht. Wat is dat en hoe kunnen we zweven? We onderzoeken samen al pratend wat zwaartekracht is en wat gewichtloosheid. En wat heeft dat te maken met zweven en met onder en boven?

We beginnen allemaal samen met een interactieve presentatie in onze oude collegezaal. We ontdekken wat zwaartekracht is, waarom de maan niet naar beneden valt zoals een appel en hoe een astronaut kan zweven. We brainstormen over wat er gebeurt als de zwaartekracht op aarde weg zou vallen. Zo ervaren we een wetenschappelijke onderzoekende denkhouding. Ook ervaren we nog een beetje gewichtloosheid met een proefje. Na een half uurtje splitsen we de groep in twee delen. De ene helft gaat naar de telescoop. Daar ontdekken zij hoe een telescoop – en de koepel waarin hij staat – werken. Staat die kerktoren nou op zijn kop? De andere helft gaat ballonraketten ontwerpen. Welke raket vliegt het hardst of het hoogst? Wat is het effect van verschillende vormen vleugels? Werkt het beter met veel lucht of minder lucht? Elke ronde kun je je ontwerp weer verbeteren. Na een half uurtje ruilen de twee groepen om.

Thema
Zwaartekracht, sterrenkunde, heelal & ruimte en wetenschap

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & techniek, aardrijkskunde & biologie

Aansluiting op kerndoelen
De sterrenkundige lesprogramma’s van Sonnenborgh dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (onderzoek van natuurkundige verschijnselen) en 46 (positie aarde t.o.v. zon)

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen

  • De leerlingen leren de begrippen zwaartekracht en gewichtloosheid.
  • De leerlingen leren dat zwaartekracht verschillend is op verschillende plekken in ons zonnestelsel.
  • De leerlingen denken na over de vraag wat leven in gewichtloosheid voor gevolgen heeft en ervaren zo een wetenschappelijke onderzoekende denkhouding.
www.sonnenborgh.nl