Binnenbeest – De Dansers

Terug place
group Groep: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 query_builderTijdsduur: 50m date_rangePeriode: 03/04/2017 tot 03/04/2017
Schrijf je in

Op de één of andere manier kun je het aan ze zien, door hoe ze soms naar iets kijken, of als ze van schrik even niet weten wat ze moeten doen. Er zit nog iets onderhuids van vroeger, een soort dierachtige wildheid die af en toe z’n kop opsteekt. Daar is in het echte leven natuurlijk geen ruimte voor, het brengt je alleen maar in de problemen. Maar ja, hoe leer je zoiets ooit af?

Binnenbeest is een klaagzang van volwassenen die helaas geen kind meer mogen zijn. Op het podium staan vier als grote-mens vermomde dansers. Dames en heren in pak die naargeestig zichzelf in het gareel houden met nette stapeltjes boeken en een schoolbord. Wat volgt is een voorstelling over controle versus impulsiviteit en orde versus chaos. Van machinale patronen-dans tot en met dierlijke, impulsieve bewegingskwaliteiten.

Workshop
De Dansers verzorgt workshops op maat en speelt in op vragen uit school. De workshop is het meest effectief na het zien van de voorstelling (of in de week erna). Dan zijn de kinderen geïnspireerd en is de voorstelling het vertrekpunt van de workshop. De kinderen gaan na een korte nabeschouwing van de voorstelling vooral actief aan de slag met dans. In de workshop wordt aandacht besteed aan verdieping van het thema van de voorstelling en draagt zo bij aan de verwerking ervan. D.m.v. beweging wordt gewerkt aan samenwerken, jezelf (durven) uitdrukken, creatief denken en creatief doen. In een langer workshop/lessenserie wordt gewerkt aan jezelf leren presenteren. Het belangrijkste uitgangspunt is om leerlingen een theatrale ervaring mee te geven, in een fantasierijke, actieve les.

Details workshop 
De workshop vindt plaats op school en duurt 60 minuten. De kosten voor de workshop bedragen €90,- voor een groep van 20 leerlingen.

Thema
De Dansers bezigt een zeer fysieke bewegingstaal zonder franje. Er wordt gewerkt met grote rennende groepsbewegingen, vloerwerk vol overgave en acrobatisch partnerwerk. Bij jonge kinderen voel je in de zaal hoe dit fysiek aanslaat. De voorstelling doorbreekt vaak vooroordelen die leerlingen (vooral jongens) over dans hebben. De open houding van de spelers maakt ze toegankelijk voor het publiek en zet de toon voor het nagesprek. De bewegingstaal maakt het mogelijk voor het publiek hun eigen fantasie en verbeeldingskracht ten volle te gebruiken.

Aansluiting op schoolvakken
Kunstzinnige oriëntatie, levensbeschouwing, rekenen, gym & andere kunstvakken.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief en innovatief denken, communiceren, samenwerken, luisteren en leren verwoorden van gedachten, burgerschap, leven en werken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid (cultureel bewustzijn en – competentie).

Leerdoel

  • Verbeeldingskracht: je kunnen inleven in andere denkwijzen/personages – associatief vermogen
  • Reflectief vermogen: zelfstandig kritisch kijken – verwoorden – nadenken over mooi en lelijk – vragen stellen
  • Persoonlijke kwaliteiten: nieuwsgierigheid – verwondering – herkennen van eigen (onbewuste) gevoelens – het leren herkennen van codes in gedrag via beweging en houding.
  • Kennis van dans: het leren lezen (bewustwording) van bewegingstaal
  • Leren kennen culturele instellingen uit de omgeving
  • Creatief denken: interpreteren
www.dedansers.com