VO
Vraag en Aanbod

Wie wil meedenken over een nieuwe cultuur app voor het VO?

Jo- Anneke van der Molen en Emiel van Ekert
8 mei 2022
Laat als eerste een reactie achter

Jo- Anneke van der Molen (BAK en docent Gerrit Rieveldcollege) en Emiel van Ekert (voormalig docent Gerrit Rieveld Collge) zijn bezig met het ontwikkelen van een app die het mogelijk maakt om alle leerlingen in het middelbaar onderwijs in en rondom Utrecht in aanraking te brengen met kunst en culturele instellingen door zelf te kiezen uit het aanbod van activiteiten.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen in Utrecht de kans krijgen om met kunst en cultuur in aanraking te komen. Scholen verzorgen kunst- en cultuurlessen op school en nemen deel aan de programma’s van o.a. Utrechtse culturele organisaties. Het doel van de cultuurapp is ervoor te zorgen dat leerlingen daarnaast ook zelfstandig of in groepjes buiten schooltijd van het cultuuraanbod gebruik maken en dat zij zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Zij willen graag dat leerlingen vraaggericht zelf een keuze kunnen maken welke instellingen en activiteiten ze bezoeken. Leerlingen krijgen hierdoor eigenaarschap over hun eigen kunstonderwijs en leren vanuit eigen motivatie kennis op te doen van kunst en cultuur. Het ideaal: leerlingen in Utrecht leren door, met en over kunst en cultuur vanuit hun eigen interesse.

Doelstellingen van de app:

 • Leerlingen bezoeken vanuit eigen belangstelling, interesse en talent een culturele instelling voor een tentoonstelling, concert, voorstelling, evenement, lezing of workshop (bijvoorbeeld voor het vak CKV).
 • Ze geven via de app een weerslag van dit bezoek met een vlog, blog, video of ander document.
 • Culturele instellingen hebben de mogelijkheid om via de app een grote groep leerlingen te bereiken en een divers aanbod aan te bieden.
 • Docenten kunnen hun leerlingen op stap sturen met de zekerheid dat ze een inhoudelijk goede match hebben en dat de activiteit past binnen het onderwijs.

Studenten van de UU hebben ontwerpen gemaakt en inhoudelijk over de app nagedacht. Allemaal zeiden ze ‘hadden wij dit maar gehad op de middelbare school’. Er zijn instellingen die al hun interesse hebben getoond in deze app. Een volgende stap is om met een groep verder invulling te geven aan deze app, waaronder nogmaals de kwalificaties door te nemen en de Gemeente Utrecht te benaderen.

We zijn op zoek naar een groepje mensen, bijvoorbeeld docenten, educatoren, (ex)-leerlingen of medewerkers van de culturele instellingen, die dit project weer een stap verder kunnen brengen door mee te denken en mee te helpen.

De app maakt het minimaal mogelijk:

 • om een overzicht van het aanbod van activiteiten van de verschillende instellingen te geven;
 • dat iedere instelling hun eigen activiteiten, zoals rondleidingen en opdrachten, kan plaatsen;
 • voor leerlingen om zich alleen of groepsgewijs aan te melden;
 • weerslag te geven van het bezoek en hieraan materiaal als foto’s en filmpjes toe te voegen;
 • feedback van docenten te ontvangen;
 • ervaringen te delen met andere leerlingen.
 • Daarnaast zouden we graag willen dat de app ook de mogelijkheid geeft voor docenten om de activiteiten van de leerlingen te monitoren.

Als leerlingen in aanraking komen met kunst- en cultuur(geschiedenis) leren zij zichzelf, de omgeving, de maatschappij en de wereld ontdekken en begrijpen.

 • Kunst plaatst ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën in een ander perspectief.
 • Kunst kan een verbeelding zijn van bijvoorbeeld een emotie of kan een reactie zijn op een politiek of maatschappelijk kwestie.
 • Kunstenaars zijn in staat compleet andere of nieuwe werkelijkheden te scheppen.

Utrecht heeft een cultureel diverse gemeenschap. Het is van belang dat alle leerlingen van Utrecht elkaars cultuur en die van een ander leren kennen, zich daartoe weten te verhouden en daarover met elkaar kunnen communiceren. Wij vinden het belangrijk dat het aanbod van de Utrechtse culturele instellingen aan leerlingen een samenhang laat zien tussen: ‘maken en betekenis geven’ en ‘meemaken en betekenis geven’.

 • ‘Maken en betekenis geven’ richt zich op de praktijk van de verschillende kunstdisciplines. Hierin staat het experimenteren, creëren, vormgeven en (re)produceren centraal. Leerlingen leren in een artistieke vorm en op een eigen manier uitdrukking te geven aan ervaringen, gevoelens, gedachten en ideeën.
 • ‘Meemaken en betekenis geven’ is gericht op de kennismaking met professionele uitingsvormen van kunst en cultuur. Leerlingen leren uitingen van kunst en cultuur ervaren, onderzoeken, (filosofisch) bevragen, analyseren en waarderen.

Betekenis geven heeft dus zowel betrekking op de artistieke uitingen die leerlingen zelf maken als op de professionele uitingen van kunst en cultuur. Het zou ideaal zijn wanneer de app een portfolio kan zijn voor leerlingen, waarop al hun uitingen digitaal worden verzameld.

Denk je mee?
Heb je interesse om mee te denken of bij te dragen aan deze app? Neem contact op met joannekevandermolen@gmail.com. Je mag ook je ideeën en wensen doorgeven via een reactie hieronder.

Door: Jo- Anneke van der Molen (BAK en docent Gerrit Rieveldcollege) en Emiel van Ekert (voormalig docent Gerrit Rieveld Collge)

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.

Blijf op de hoogte van cultuurnieuws

Ik ontvang graag het nieuws van Cultuur & School Utrecht & updates van het Kennisplatform:
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.