(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Alle dagen feest!

group Groep: 3 / 4 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

In Alle dagen feest! ontdekken de leerlingen dat het echt op alle dagen feest is! Wereldwijd worden vele feesten gevierd, groot en klein, met speciale muziek, kleding of eten. Door te kijken, vergelijken, ervaren, fantaseren, luisteren en doen ontdekken de leerlingen verschillende feestdagen. Welke feesten vieren jullie thuis, of op school? Maak je op voor een uurtje dansen, zingen en swingen!

In het museum worden de leerlingen uitgedaagd goed naar elkaar te luisteren en er wordt aanspraak gemaakt op hun creativiteit. De leerlingen leren van elkaar welke feesten zij zelf vieren en waarom, hoe feesten wereldwijd gevierd worden en wat hierbij verschillen en overeenkomsten zijn.

Thema
Feest vieren

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen
kerndoel 37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
kerndoel 38 De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.
kerndoel 54 De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

21e -eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel
De leerlingen leren van elkaar welke feesten zij zelf vieren, hoe ze dat doen en waarom, hoe feesten wereldwijd gevierd worden en wat hierbij verschillen en overeenkomsten zijn.

weetwatjeviert.nl