PRO

Drama & de sfeer in de groep

Aanbieder: Art & Sofie
Op school
120 m
Hele jaar

Een goede sfeer in de klas komt de persoonsvorming van je leerlingen, hun plezier op school én hun leren ten goede. Deze training stelt je in staat je leerlingen op speelse wijze te laten stilstaan bij de eigen gevoelens en het gedrag jegens anderen.

De klas speelt en geniet en leert ondertussen begrip te tonen, te luisteren, om te gaan met feedback, samen te werken, aandacht te geven aan de ander en de aandacht bij zichzelf te houden.

De vakdocent neemt ruim van tevoren contact op met de school en kan de training aanpassen aan de behoeften van het team van dat moment.

Thema

Emoties/Gevoel, Pesten, Vriendschap

Didactisch kader

Het meer theoretische gedeelte van deze teamtraining houden we beperkt. De teamleden gaan vooral zelf aan de slag met ook in de klas bruikbare dramaoefeningen. Zij ervaren zo de uitwerking daarvan op henzelf en hun tegenspelers.

21e eeuwse vaardigheden

Communiceren, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoelen

  • Het team heeft ervaren hoe het vak drama kan bijdragen aan vaardigheden als creatief denken, samenwerken, problemen oplossen en sociale en culturele vaardigheden.
  • De teamleden hebben geleerd hoe je een veilig klimaat schept in de groep.
  • Ze hebben kennisgemaakt met de verschillende drama-werkvormen en de wijze waarop die in de groep kunnen worden geïntroduceerd.

Extra informatie

Natuurlijk kunnen ook teams met meer dan 24 leerkrachten inschrijven voor deze teamtraining. Om er zeker van te zijn dat iedere deelnemer goed wordt begeleid, zal de bijeenkomst in dat geval worden verzorgd door 2 vakdocenten.

De vakdocent bespreekt de inhoud van de workshop met de contactpersoon van de school en legt van tevoren een agenda voor.

Extra activiteit

Bij Drama & de sfeer in de groep is een aanvullend programma beschikbaar. Dit is samen met de hoofdactiviteit af te nemen.
Ga naar activiteit
Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard

Educatief materiaal

Hand-out met de dramaspellen die in de training aan bod zijn geweest.
Duur
120 minuten
Soort
Teamtraining, Deskundigheidsbevordering
Periode
Hele jaar
Prijs
€348 per activiteit
Locatie(s)
op school
Aanbieder
Art & Sofie

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.