PO

Wat zou jij in de oorlog?

Op school
Groep 7/8
60 m
25/04/2022 - 06/05/2022

Theaterdocent en schrijfster Evelien Pullens vertelt in het klaslokaal een spannend verhaal over kinderen in oorlogsgebieden. De klas wordt meegezogen in de leefwereld van hun leeftijdsgenootjes, net als hier…of toch anders?

Wat zou jij doen als je lievelingskonijn dreigt opgegeten te worden omdat er honger is? Wat is er aan de hand als je beste vriendin zomaar wegloopt zonder iets te zeggen? De leerlingen worden halverwege uitgedaagd zich in te leven, na te denken over dilemma’s en het verhaal zelf verder te spelen. In twee of drie bijeenkomsten worden moeilijke thema’s als angst, vertrouwen en buitensluiting op een speelse manier bespreekbaar gemaakt.

De verhalen komen uit het boek ‘Waar ik woon is het oorlog’ van Evelien Pullens.

Thema

Emoties/Gevoel, Familie, Oorlog/Vrede, Vriendschap

Aansluiting op schoolvakken

Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen

Kunstzinnige oriëntatie 54, Kunstzinnige oriëntatie 55

21e eeuwse vaardigheden

Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Kritisch denken

Leerdoelen

  • Creatief Leren: vanuit mede-eigenaarschap onderzoeken, creëren, presenteren en reflecteren in een creatief proces. Onderzoeken: De leerling kan vanuit een vraag zichzelf en zijn omgeving leren kennen Creëren: De leerling kan op eigen wijze vorm geven aan zijn ervaring, waarneming, verbeelding en kennis. Presenteren: De leerling kan zich alleen of samen met anderen presenteren aan bekend of onbekend publiek. Reflecteren: De leerling kan terugkijken op eigen ervaringen, deze interpreteren en er betekenis aan geven.
“Ik ben verrast door sommige kinderen. Ze luisteren ademloos naar het verhaal en gaan serieus in op de vragen. Het past goed bij het 5 mei thema waar we nu mee bezig zijn. Ook leuk om schrijfster in de klas te hebben. En drama, tja, dat zouden we eigenlijk vaker moeten doen."
leerkracht groep 8
Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard
Ontwikkeld voor
7/8
Duur
60 minuten
Soort
Les of lessenreeks
Aantal Lessen
3 lessen
Periode
25/04/2022 - 06/05/2022
Prijs
€324 per groep
Locatie(s)
op school

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.