PO

Is pindakaas kunst?

Aanbieder: het Hoofdpodium
Op school
Groep 6/7/8
60 m
Hele jaar

Kan een vraag kunst zijn?
Mag je kunst weggooien?
Is stilte muziek?
Is pindakaas kunst? etc..

Het project ‘De Reis door de kunst in 6 vragen’ is een filosofisch kunstproject dat bestaat uit zes lessen van een uur. De lessen nemen de kinderen vanuit de filosofische vraag mee op reis in de kunstwereld.

Elke les is opgebouwd rondom een filosofische vraag dat een kunstdiscipline onderzoekt. Het project heeft een logische opbouw en de lessen bevatten creatieve spel- doe- en werkvormen en opdrachten.

De vragen die voorbij kunnen komen:
Les 1: Hebben alle vragen één juist antwoord?
(een les over verschillende soorten vragen en het belang van vragen stellen over, met en voor kunst, vondsten en creativiteit)

Les 2: Kun je kunst maken met je ogen dicht?
(een les over de begrippen kunst, mooi, lelijk en lukken/mislukken)

Les 3: Is stilte muziek?
(een les over geluid en muziek)

Les 4: Wie is de baas van taal?
(een les over waar taal vandaan komt, hoe taal ontstaat en of je je eigen woorden kunt bedenken)

Les 5: Wat is het nut van fantasie?
(een les over creativiteit en fantasie en wat je eraan hebt)

Les 6: Mag je kunst weggooien?
(een les over kunst en afval)

De filosofische vragen worden aangepast aan het denkniveau en denkervaring van de leerlingen.

Maatwerk
Uiteraard is het ook mogelijk de inhoud, het aantal lessen en de lesvragen in overleg aan te passen aan de (thema)wensen van de school.
Zoals een kunstproject rondom de Kinderboekenweek, Week van de mediawijsheid, tijdens de Kanjertrainingslessen en in de Maand en de Week van de filosofie (april)

Bijvoorbeeld:
De reis door….
– de natuur in 7 vragen
– de identiteit in 5 vragen

Geschikt voor:
– Plusklassen
– Hele klassen

Genoemde projectprijs is voor alle 6 de lessen!.

Thema

Fantasie/Verbeelding, Filosofie, Inspiratie/Kunst

Aansluiting op schoolvakken

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen

Nederlands 1, Nederlands 2, Nederlands 3, Nederlands 12, Oriëntatie op jezelf en de wereld 37, Kunstzinnige oriëntatie 54, Kunstzinnige oriëntatie 55

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Mediawijsheid, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering, Kritisch denken

Leerdoelen

 • Algemene denkdoelen: ontwikkelen van het kritisch denkvermogen, de denkvaardigheden en taalgevoeligheid
 • Leerlingen maken kennis met de filosofische denkhouding
 • Leerlingen leren soorten vragen kennen
 • Leerlingen denken na over begrippen als filosoferen en denken
 • ontwikkelen van creatief denken en probleemoplossend denken
 • ontwikkelen van analytische, cognitieve en redeneervaardigheden
 • ontwikkelen van verschillende taalvaardigheden (mondeling, uitbreiding van woordenschat en abstracte begripsvorming)
 • ontwikkelen van luistervaardigheden en concentratievermogen
 • kinderen leren de eigen gedachten creatief verbeelden in een opdracht
 • ontwikkelen van morele-, sociale- en emotionele vaardigheden.
 • Specifieke denkdoelen: Leerlingen maken kennis met verschillende kunstwerken en kunstvormen
 • Maken kennis met verschillende begrippen als kunst, mooi, lelijk, lukken, mislukken en schoonheid

Extra informatie

Er kunnen maximaal 4 lessen tijdens schooltijd geboekt worden.
Met na les 2 ongeveer een 15 minuten pauze. Tussen de lessen door is er een korte overgangstijd nodig van ongeveer 5 a 10 minuten.

"Ik heb geleerd wat het verschil is tussen normaal denken en filosofisch denken"
“Als ik ergens over ga denken ga ik verder denken dan dat ik eerst deed”
“Hun zeggen soms ook dingen, waar ik van denk, nou dat is ook waar”
“Als je hier verder gaat met filosofie, zou ik er heel graag weer in willen!”
Kinderen van de Agatha Snellen School
Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard

Educatief materiaal

Het educatieve materiaal wordt ruim voor aanvang en op verzoek ter beschikking gesteld aan de school.
Ontwikkeld voor
6/7/8
Duur
60 minuten
Soort
Les of lessenreeks, Project
Aantal Lessen
6 lessen
Periode
Hele jaar
Prijs
€500 per groep
Locatie(s)
op school
Aanbieder
het Hoofdpodium

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.