PO

Componeren en improviseren

Aanbieder: Museum Speelklok
Op locatie
Groep 5/6/7/8
90 m
Hele jaar

Er wordt een chronologisch beeld geschetst van zelfspelende muziekinstrumenten door de jaren heen. Waar kon je deze collectiestukken vinden en wie hadden ze in bezit? Ieder collectiestuk is een instrument en er zal dan ook veel muziek klinken.

Tijdens het bezoek aan het museum worden de leerlingen aan de hand genomen door een rondleider. Er is ruimte om de rondleiding te sturen en van allerlei vragen te stellen.  Na de rondleiding gaan de leerlingen in twee groepjes uiteen waar een groep een speurtocht doet en de andere groep musiceert met verschillende interactieve instrumenten. Er kan zelf muziek gecomponeerd worden met de Musicon en met onze robotmuzikant Marius kan geïmproviseerd worden op door leerlingen ingespeelde muziek. Na 20 minuten wisselen de groepjes van activiteit.

Voorbereidende les
In de voorbereidende les wordt eerst middels een groepsgesprek de voorkennis van de leerlingen getest. Daarna kan er in groepjes op internet (links naar filmpjes) onderzoek gedaan worden en aan elkaar worden gepresenteerd. Als laatste kunnen de kinderen met een zogenaamde Turing-test ontdekken de leerlingen welke kunstwerken door een mens of door een robot zijn gemaakt.

Afsluitende les
De afsluitende les is een keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website!

Thema

Techniek

Aansluiting op schoolvakken

Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Aansluiting op kerndoelen

Nederlands 1, Oriëntatie op jezelf en de wereld 42, Oriëntatie op jezelf en de wereld 44, Oriëntatie op jezelf en de wereld 45, Oriëntatie op jezelf en de wereld 51, Kunstzinnige oriëntatie 54, Kunstzinnige oriëntatie 55, Kunstzinnige oriëntatie 56

21e eeuwse vaardigheden

Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Kritisch denken

Leerdoelen

  • De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis. Ze realiseren zich dat de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van muziek tegenwoordig, er vroeger niet was. Ze leren hoe een zelfspelend muziekinstrument werkt, hebben het zelf ook aan den lijve ondervonden door het zelf te doen.
Bewaar of deel deze activiteit
Bewaard

Educatief materiaal

VOORBEREIDENDE LES
De leerlingen bekijken in groepjes verschillende filmpjes (receptief) en beantwoorden hierover verschillende vragen die ze aan de andere groepjes presenteren (actief en reflectief). Met een zogenaamde Turing-test ontdekken de leerlingen welke kunstwerken door een mens of door een robot zijn gemaakt.

LES IN HET MUSEUM
De les in het museum is een combinatie tussen: luisteren naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen en zelf doen (o.a. een nummer programmeren en drummen met
een robot). Na een luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om vervolgens weer geconcentreerd aan de slag te gaan.

AFSLUITENDE LES
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website!
Ontwikkeld voor
5/6/7/8
Duur
90 minuten
Soort
Les of lessenreeks, Museumbezoek
Periode
Hele jaar
Prijs
€130 per groep
Locatie(s)
op locatie
Adres locatie(s)
Museum Speelklok - Steenweg 6 - 3511 JP Utrecht
Aanbieder
Museum Speelklok

Cookies

Deze website gebruikt cookies om je een optimale ervaring te bieden.