(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Logeren in een echt kasteel

group Groep: 3 / 4 / 5 / 6 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Hoe kan het dat er in het begin van de 20e eeuw zo’n geweldig echt kasteel is herbouwd met torentjes, ophaalbruggen, poorten en een grote slotgracht?

Kasteel de Haar is het grootste en deftigste kasteel van Nederland en ligt midden in een prachtig aangelegd park, compleet met bijgebouwen. Bij het kasteel horen natuurlijk een baron en een barones die elk jaar hun familie, vrienden en kennissen uitnodigden om een maand lang te komen logeren op het kasteel. De barones nodigt de kinderen ook uit om te komen logeren! Van over de hele wereld kwamen gasten voor luxe diners, chique feestjes en deftige dutpartijtjes. Hoe leven mensen die een maand vakantie hebben in een kasteel? Wat doen zij samen en waar slapen zij, eten zij en hoe vieren ze een maand lang feest? In het kasteel zijn er tradities, maar ook regels! Heel veel plekken in het kasteel zijn openbaar en daar kun je zien hoe de familie met hun vrienden in historische rijkdom leefden.

In het programma gaan de kinderen samen met de gids door de belangrijkste ruimtes van het kasteel. In deze ruimtes leren de kinderen hoe de gasten ontvangen werden, hoe je op een deftige manier de tafel dekte en hoe je danste op het gemaskerde bal. Kortom: hoe het eraan toe ging op het kasteel wanneer de baron en barones op het kasteel logeerden.

Thema
Het thema dat het programma karakteriseert is ‘Rijk aan Verhalen’ waarin het leven op het kasteel in de periode dat de baron en barones het kasteel bezochten centraal staat.

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Geschiedenis

Aansluiting op kerndoelen 
Nederlands: mondeling onderwijs; kerndoel 2:
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Oriëntatie op jezelf en op de wereld: ruimte; kerndoel 47:
De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

21-eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoelen
Als de leerlingen weer naar huis gaan, hebben ze geleerd hoe het leven van de baron en barones samen met hun gasten op kasteel de Haar er aan toe ging. De kinderen hebben daarnaast ook kennis gemaakt met etiquette en het belangrijkste feest van het kasteel: het gemaskerd bal.

www.kasteeldehaar.nl/kinderen/scholen/