Logeren in een echt kasteel

group Groep: 3 / 4 / 5 / 6 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Hoe kan het dat er in het begin van de 20e eeuw zo’n geweldig echt kasteel is herbouwd met torentjes, ophaalbruggen, poorten en een grote slotgracht?

Kasteel de Haar is het grootste en deftigste kasteel van Nederland en ligt midden in een prachtig aangelegd park, compleet met bijgebouwen. Bij het kasteel horen natuurlijk een baron en een barones die elk jaar hun familie, vrienden en kennissen uitnodigden om een maand lang te komen logeren op het kasteel. Van over de hele wereld kwamen gasten voor luxe diners, chique feestjes en deftige dutpartijtjes. Hoe leven mensen die een maand vakantie hebben in een kasteel? Wat doen zij samen en waar slapen zij, eten zij en hoe vieren ze een maand lang feest? In het kasteel zijn er tradities, maar ook regels! Heel veel plekken in het kasteel zijn openbaar en daar kun je zien hoe de familie met hun vrienden in historische rijkdom leefden.

Thema
Het thema dat het programma karakteriseert is ‘Wat een weelde’ waarin het leven op het kasteel in de periode dat de baron en barones het kasteel bezochten centraal staat.

Aansluiting op schoolvakken
Het programma sluit aan bij een aantal schoolvakken, zoals: geschiedenis, Nederlands, oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.
Na afloop van het bezoek is het voor de kinderen leuk om nog wat verwerkingsopdrachten te doen. Hieronder staan voor bovengenoemde vakken een aantal lessuggesties.

Geschiedenis

 • Een les over de ontstaansgeschiedenis van het kasteel en de manier waarop het kasteel door de baron en barones gebruikt werd.
 • Een les over alle bewoners van het kasteel, zowel de drie generaties baronnen en baronessen als gasten en familie en vrienden.
 • Een les over de architectuur/architect van het kasteel.
 • Een les over hotels van vroeger en nu. Op welke verschillende manieren ontvangen mensen hun gasten?

Nederlands

 • Een les waarin de leerlingen een verhaal schrijven over hun bezoek aan het kasteel of een verhaal over de baron of barones.
 • Een les waarin de leerlingen een gedicht maken over het kasteel.
 • Een bedankbrief/email schrijven aan de barones.
 • Beschrijf jouw mooiste buitenverblijf.

Oriëntatie op jezelf en de wereld

 • Een les over de etiquette.
 • Een les over het gemaskerd bal en de dansstijl.
 • Een les over Franse taal en dan met name de woorden die je veel in het kasteel tegenkomt, zoals chef-kok, patissier, ect.

Kunstzinnige oriëntatie

 • Een dramales over de baron en barones: leerlingen in de onderbouw voeren een toneel stuk op in de vorm van vertelpantomime met drie rolgroepen (keukenpersoneel, huishouding en gasten). Leerlingen uit de midden en bovenbouw maken een eigen toneelstuk in het thema van het kasteel .
 • Creatieve opdracht: masker knutselen (zit al in de voorbereidende les die de leerkracht krijgt toegestuurd)
 • Creatieve opdracht voor de bovenbouw: het kasteel zelf maken, schilderen of construeren
 • Creatieve opdracht: laat de kinderen zich verplaatsen in de baron en barones. Laat hen een kamer van het kasteel ontwerpen.
 • Creatieve opdracht: creëer je eigen buitenverblijf. Wanneer logeer ik in een ander huis en hoe is dat dan. Wat heb je nodig en wat niet? Wie nodig je uit en wie niet? Maak een tekening van/knutsel jouw buitenverblijf.

Aansluiting op kerndoelen
Nederlands: mondeling onderwijs; kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Oriëntatie op jezelf en op de wereld: ruimte; kerndoel 47:  De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing.

21-eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering.

Leerdoelen
Als de leerlingen weer naar huis gaan, hebben ze geleerd hoe het leven van de baron en barones samen met hun gasten op kasteel de Haar er aan toe ging. De kinderen hebben daarnaast ook kennis gemaakt met etiquette en het belangrijkste feest van het kasteel: het gemaskerd bal.

www.kasteeldehaar.nl/kinderen/scholen/