Wie ben jij & wie ben ik?

group Groep: 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

In het programma gaan leerlingen aan de slag met vragen als: hoe denk je over jezelf en hoe ziet de ander jou? Wat zijn de overeenkomsten tussen verschillende culturen en geloven? Was dat vroeger anders? Aan de hand van kunstvoorwerpen en verhalen uit het hele museum gaan de leerlingen het hebben over identiteit, imago en nieuwsgierigheid naar elkaar. Hoe meer je over elkaar leert, hoe makkelijker je met elkaar in gesprek gaat.

Samen met een museumdocent bespreken de leerlingen kunstwerken, waarna ze zelfstandig aan de slag gaan met een opdracht. In het programma komen feesten en tradities van de verschillende religies aan bod. De feesten uit het christendom, de islam, het jodendom, hindoeïsme en boeddhisme met zijn voorwerpen en verhalen zijn juist het meest zichtbare van die identiteit. De leerlingen vertellen over hun eigen (geloofs-)belevingen en feestervaringen en luisteren naar de ander. Hierdoor wordt respect voor elkaar gestimuleerd.

Vaardigheden die tijdens dit programma worden gestimuleerd zijn:

 • Onderzoeken
 • Vragen stellen
 • Waarnemen
 • Vergelijken
 • Beschrijven
 • Inleven
 • Samenwerken
 • Reflectie: hoe denk je er nu over?

Thema
Identiteit, imago, respect, geschiedenis, diversiteit in culturen en religies

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma kan worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie. Ook heeft het programma raakvlakken met Geschiedenis en Godsdienst/Levensbeschouwing. Lessuggesties zijn te vinden op de digibordmodule: http://www.feestweetwatjeviert.nl/digibord/ 

Aansluiting op kerndoelen:
oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en Nederlandse taal

Leerdoelen

 • Leerlingen onderzoeken de begrippen identiteit, imago en respect
 • Ze leren dat er verschillende culturen samenleven in Nederland
 • Ze worden geprikkeld om na te denken over de eigen geschiedenis en die van een ander
 • Ze ervaren dat tradities en gebruiken met de tijd veranderen
www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/kinderen-onderwijs/primair-onderwijs/wie-ben-jij-wie-ben-ik