What’s Up Down Under?

group Groep: 7 & 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Vanwege de grote belangstelling is het AAMU volgeboekt en is het helaas niet meer mogelijk om in de periode tot aan de sluiting van het museum nog programma’s voor scholen te boeken. Ook is het daarom niet mogelijk voor scholen om met een eigen samengesteld programma naar het AAMU te komen.

Word expert op één van de belangrijke (kunst-)gebieden die Australië kent en leer je klasgenoten hier alles over! Tijdens het museumbezoek krijgen de leerlingen een korte rondleiding. In vogelvlucht neemt AAMU’s museumdocent de groep mee door de 4 toonaangevendste kunstgebieden van Aboriginal Australië. Op basis van voorkennis en persoonlijke ervaring van de leerling, zorgt AAMU’s museumdocent voor een interactieve les waarbij vragen stellen wordt aangemoedigd.

De klas is in 4 (of bij grote klassen 5 of 6) groepen verdeeld.De groepen ‘adopteren’ elk een ander gebied en gaan zich zelfstandig hierin verdiepen.

De 4 gebieden met bijbehorende thema’s zijn: Woestijnen + symbolentaal, Kimberley + het perspectief, Arnhem Land + natuurlijke materialen, Steden + racisme.
Leerlingen krijgen de opdracht om met behulp van de applicatie InstaCollage op de iPad hun gebied in beeld te brengen. Hiervoor gaan ze de tentoonstelling in en zoeken naar informatie en beelden van hun gebied. Zoals de kunstwerken zelf, zaalteksten, digitale informatie etc.

Ook is er een grote bak met allerlei attributen zoals symbolen, synthetische en natuurlijke verf(-pigmenten), boeken (museumcatalogi), foto’s etc. waaruit beeldmateriaal verzameld kan worden. Middels een hand-out krijgt de groep clues en wordt aangemoedigd om bijvoorbeeld ook thema’s uit te beelden. De leerlingen werken samen met hun groep en krijgen waar nodig begeleiding van AAMU’s museumdocent. Leerlingen worden uitgedaagd om samen te werken, te onderzoeken en te intepreteren, te selecteren en te discussiëren.

Na 20 minuten komen de groepjes bij elkaar in de educatieruimte. Inmiddels zijn ze specialist op hun gebied en presenteren hun bevindingen en fotocollage aan de anderen (elk groepje circa 5 minuten inclusief feedback).

De collages worden aan het einde van de les op AAMU’s Instagram-account gezet. Deze zijn op school of thuis nog te bekijken (en na te bespreken) of te delen.

Thema
Aboriginal kunst

Aansluiting op schoolvakken
Wereldoriëntatie & kunstzinnige oriëntatie.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief en innovatief denken,  kritisch denken, probleemoplosvaardigheden en beslissingen nemen,  leren leren, communiceren, samenwerken,  luisteren en leren verwoorden van gedachten, informatievaardigheden, ICT vaardigheden, burgerschap, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid (cultureel bewustzijn en competentie), zelfvaardigheden.

Leerdoel
De klas leert de verschillende kunstvormen van de Australische Aboriginals te onderscheiden. Ze gaan de diepte in en worden echte experts. Daarnaast is er veel aandacht voor 21ste eeuwse vaardigheden van de leerling.

www.aamu.nl/Leren/Basisonderwijs

"Kinderen krijgen een krachtig beeld van de cultuur en kunstvormen van de Aboriginals."

Leerkracht Zeven Gaven