(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier
group Groep: 4 / 5 / 6 query_builderTijdsduur: 60m date_rangePeriode: 05/10/2020 tot 25/03/2021
Schrijf je in

Verloren Dingen
Over vinden en gevonden worden

In een huis ergens in de stad woont een man samen met zijn kat. De man verzamelt spullen die nergens meer thuishoren. Deze vergeten dingen knapt hij op en ieder krijgt zijn eigen plek. Totdat op een dag de man niet meer thuiskomt en de dingen even echt verloren lijken…

Verloren dingen gaat over je blik op de wereld, over dingen zien waar anderen aan voorbij gaan. Drie spelers laten de poppen en objecten tot leven komen, net zoals de man zijn gevonden dingen leven inblaast. Objecttheatermaker Ramses Graus laat humor en poëzie samenkomen, geïnspireerd door poppenmaker Jim Henson van de Muppets.

concept & regie Ramses Graus
compositie Gábor Tarján
visueel concept, poppen & kostuums Lisa Louwers
uitvoering poppen Pluck Venema
(poppen)spel Eileen Graham, Barend van Daal en Syoma Ekhart
eindregie Monique Corvers

Thema
Samenwerken
Dat een ander kwaliteiten bij je ziet die je zelf niet eens door hebt.
Geborgenheid
Bewustwording

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen
54 en 55

21e eeuwse vaardigheden
kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering

Leerdoel(en)
Kunst is broodnodig voor het kinderbrein; het biedt de mogelijkheid om door verschillende brillen naar de wereld te kijken. Het prikkelt je verbeeldingskracht en helpt je om flexibel in het leven te staan. Goed kunstonderwijs is daarbij noodzakelijk. Daarom ontwikkelen we bij het Filiaal theatermakers met veel zorg en precisie rond elke voorstelling kunsteducatie voor het onderwijs. Niet alleen om leerlingen en leerkrachten voor te bereiden op een theaterervaring, maar ook om bij te dragen aan de ontwikkeling van het creatief vermogen en 21e -eeuwse vaardigheden.

Workshop
Filiaallab: objecttheater in de klas (na afloop)
Met de voorstelling als vertrekpunt en bron van inspiratie spreken we leerlingen aan op hun eigen makerschap. Onder begeleiding van een Filiaal kunstdocent gaan de leerlingen actief aan de slag met het onderzoeken van objecten en spullen die ze vervolgens op verschillende manieren tot leven laten komen. In onze FiliaalLabs dagen we leerlingen uit een open houding aan te nemen, nieuwsgierig te zijn, vragen te stellen en onderzoek te doen. We stimuleren vrijheid in denken, doen èn creëren.

Locatie
Op school in de klas

Duur 
60 minuten

Kosten
€ 80,-

Helemaal Filiaal
Onder de noemer Helemaal Filiaal ontwikkelen we elk jaar een kunstproject rondom een van onze voorstellingen. In een dagdeel zijn ze zowel actief, receptief als reflectief met kunst bezig. Zestig leerlingen gaan onder begeleiding van kunstenaars een dagdeel zelf aan de slag met elementen uit de voorstelling. Dit jaar vindt Helemaal Filiaal voor het eerst plaats in ons atelier op onze nieuwe locatie in Fort Blauwkapel.

 

Met stapels dozen, vliegende lampjes, metalen viaducten en op afstand bestuurbare vrachtwagentjes komt in Verloren Dingen (7+) een schaduwrijke stad tot leven, waar een zonderlinge verzamelaar in de rafelrand rondstruint.

Theaterkrant