(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Utrecht groeiende stad

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

De leerlingen voeren in tweetallen verschillende opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo bekijken ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en bespreken ze met elkaar welke verschillen zij zien tussen de historische situatie en wat zij zelf dagelijks om zich heen zien.

Met een virtuele rit in een historische koets kunnen ze zich inleven in het stadsleven van de elite van vroeger. Ze onderzoeken welke invloed het stadsrecht op de ontwikkeling van de stad heeft gehad. Aan de hand van kaarten analyseren zij de ontwikkelingen die de stad in bepaalde periodes tussen 1800 en 2000 heeft ondergaan.

Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op wat de leerlingen hebben geleerd en wat de meeste indruk op hen maakte.

Thema
Stadsgeschiedenis

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld (ruimte, tijd) & Nederlands (schriftelijk onderwijs, taalbeschouwing).

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen,  communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.

Leerdoel
Door kijken, vragen stellen, luisteren en met elkaar zoeken naar informatie verwerven de leerlingen meer inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van de stad Utrecht.

www.hetutrechtsarchief.nl