Typisch Utrechts!?

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: vanaf 02/03/2020
Schrijf je in

Wat is typisch Utrechts? Is dat de Domtoren? Fietsen door de stad? Of iemand anders helpen, zoals Sint-Maarten dat deed? Wanneer is iets typisch Utrechts?  

In de introductieles op school onderzoeken de leerlingen door middel van opdrachten wat een archief is en wat je er kan doen.

Tijdens een bezoek aan Het Utrechts Archief gaan leerlingen met elkaar in gesprek over wat zij typisch Utrechts vinden en onderzoeken op een laagdrempelige én speelse manier wat vroeger typisch Utrechts was. Dit doen leerlingen door in groepjes aan de slag te gaan met o.a. bronnenonderzoek. Daarnaast maken de leerlingen op een magische wijze kennis met het archief. Dit ontdekken leerlingen aan de hand van een animatiefilm waarbij Utrechtse archiefstukken letterlijk met elkaar in gesprek gaan!

De leerlingen…

  • beleven een magische animatiefilm;
  • onderzoeken hoe Utrechters over de Domtoren dachten in vroegere tijden;
  • ontdekken de Utrechtse geschiedenis in de interactieve zaal ‘Utrecht vanaf de Dom’.

In de verwerkingsles op school gaan de leerlingen in het digitale archief op zoek naar een afbeelding van een gekozen Utrechtse straat of plek.  Vervolgens maken de leerlingen een foto van de gekozen straat of plek. Afsluitend maken de leerlingen een tekening van de straat of plek in de toekomst.

Thema
Utrechtse identiteit, historische bronnen, Utrechtse geschiedenis

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en godsdienst

Aansluiting op kerndoelen
Nederlands
3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
9 De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

Oriëntatie op jezelf en de wereld
51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de tien tijdvakken.

Kunstzinnige oriëntatie
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

21e-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden

Leerdoelen
De leerlingen…

  • maken kennis met Het Utrechts Archief;
  • leren over het belang van archiveren;
  • krijgen inzicht in de taken van het archief;
  • denken na over de vraag welke archiefstukken voor hen van waarde zijn;
  • ontdekken dat er op verschillende manieren naar de Domtoren werd gekeken in verschillende perioden;
  • onderzoeken de Utrechtse identiteit.

 

hetutrechtsarchief.nl/onderwijs