(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Typisch Utrechts!?

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Wat is typisch Utrechts? Is dat de Domtoren, fietsen door de stad, of iemand helpen zoals Sint-Maarten dat deed? Wanneer is iets nou écht kenmerkend voor Utrecht? En wat was vroeger typisch Utrechts? Tijdens een bezoek aan Het Utrechts Archief gaan leerlingen met elkaar in gesprek over wat Utrecht voor hen betekent en onderzoeken ze op een laagdrempelige én speelse manier wat vroeger typisch Utrechts was.

In de introductieles op school onderzoeken de leerlingen door middel van opdrachten wat een archief is en wat je er kan doen.

Tijdens het bezoek aan Het Utrechts Archief maken leerlingen op een magische wijze kennis met het archief. Dit ontdekken leerlingen aan de hand van een animatiefilm waarbij Utrechtse archiefstukken letterlijk met elkaar in gesprek gaan! Daarna gaan leerlingen in groepjes op een laagdrempelige en speelse manier op onderzoek uit. Samen proberen de leerlingen antwoorden te vinden op vragen over de Utrechtse identiteit. Om het allemaal nog spannender te maken ervaren de leerlingen hoe het is om oude handschriften te ontcijferen!

De leerlingen…
– beleven een magische animatiefilm;
– onderzoeken hoe Utrechters over de Domtoren dachten in vroegere tijden;
– ontdekken de Utrechtse geschiedenis in de interactieve zaal ‘Utrecht vanaf de Dom’.

In de verwerkingsles op school gaan de leerlingen in het digitale archief op zoek naar een afbeelding van een Utrechtse straat of plek. Hoe zag die plek er vroeger uit? Vervolgens maken ze ter vergelijking zelf een foto van deze plek. Afsluitend maken de leerlingen een tekening van hoe zij denken dat de plek er in de toekomst uit zal zien.

Thema
Identiteit

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen
kerndoel 3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies
en in een gesprek dat informatief of opiniërend van
karakter is en leren met argumenten te reageren.

kerndoel 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

kerndoel 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

kerndoel 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen
waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

21e-eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoelen
Leerlingen:
– maken kennis met Het Utrechts Archief;
– leren over het belang van archiveren;
– onderzoeken de Utrechtse identiteit;
– onderzoeken de historische waarde van de Dom(toren);
– onderzoeken de Utrechtse identiteit.

 

hetutrechtsarchief.nl/onderwijs