Tegenstellingen

group Groep: 5 / 6 / 7 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Het Centraal Museum is het oudste stedelijk museum van Nederland. Ons museum herbergt een diverse collectie oude- en moderne schilderkunst,  design, stadsgeschiedenis, oude kostuums en de allernieuwste mode.

In het onderwijsprogramma Tegenstellingen bekijkt en bespreekt de museumdocent met de leerlingen aan de hand van interactieve opdrachten verschillende tegenstellingen in de collectie en de in kunstwerken. Wat wil de kunstenaar laten zien in het kunstwerk en hoe doet hij/zij dat? Er wordt ingegaan op beeldaspecten als kleurgebruik en compositie.

Thema
Tegenstellingen

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma sluit aan bij het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands  en kunstzinnige oriëntatie.

Aansluiting op kerndoelen 
54, 55 en 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen:
Kinderen leren over verschillende beeldaspecten in de beeldende kunst, materiaal gebruik en de tegenstellingen in de beeldende kunst en de museumcollectie.

Dit programma is geschikt voor groep 5/6 en in overleg ook voor groep 7.

 

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs/tegenstellingen