Tegenstellingen

group Groep: 5 / 6 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Niet iedereen vindt hetzelfde kunstwerk even mooi. Groep 5 en 6 leren in Centraal Museum over tegenstellingen in kunstwerken en de museumcollectie.

Kunst is er in allerlei vormen en maten. Kinderen merken vanzelf welk kunstwerk hen aanspreekt, maar kunnen ze ook uitleggen waarom?
Samen met de museumdocent maken ze kennis met het begrip ‘tegenstellingen’. Aan de hand van kijk- en ontwerpopdrachten leren ze verschillende beeldaspecten herkennen en verwoorden.

Thema
Tegenstellingen

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma sluit aan bij het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands, kunstzinnige oriëntatie en sociale vaardigheden.

Aansluiting op kerndoelen 
54, 55 en 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen:
Kinderen leren over verschillende beeldaspecten in de beeldende kunst, materiaal gebruik en de tegenstellingen in de beeldende kunst en de museumcollectie.

 

 

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs/tegenstellingen