Ster in beeld

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Alle educatieve programma’s van Sonnenborgh brengen de leerlingen op interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan centraal. In ‘Ster in beeld’ doen we dit aan de hand van sterren (waaronder de zon) en sterrenbeelden; wat is een sterrenbeeld nou precies? We onderzoeken samen al pratend wat een ster is, hoeveel sterren er zijn en wat sterrenbeelden zijn. 

We beginnen allemaal samen met een interactieve presentatie in onze oude collegezaal. We ontdekken wat een ster is en proberen te bevatten hoeveel sterren er bestaan. We brainstormen over welke sterrenbeelden iedereen kent, en waarom dat twee groepen lijken te zijn (sterrenbeelden van de dierenriem en de overige zoals bijvoorbeeld grote beer). Zo ervaren we een wetenschappelijke onderzoekende denkhouding. Na een half uurtje splitsen we de groep in tweeën. De ene helft gaat naar de telescoop. Daar ontdekken zij hoe een telescoop – en de koepel waarin hij staat – werken. Als het mooi weer is kunnen we misschien de zon – de grootste ster in ons sterrenstelsel – bekijken. Zo niet dan kijken we ergens anders naar. De andere helft gaat zelf onderzoek doen naar het licht van de zon. In een circuitvorm komen er meerdere opdrachten voorbij. Zo onderzoeken we het spectrum (regenboogje) van de zon: hoeveel en welke kleuren licht komen er van de zon en van andere lichtbronnen? Ook onderzoeken we hoe we schadelijk licht tegen kunnen houden. Hoe goed werkt zonnebrand? Na een half uurtje ruilen de twee groepen om.

Thema
Sterren, sterrenkunde, heelal & ruimte en wetenschap

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & techniek, aardrijkskunde & biologie

Aansluiting op kerndoelen
De sterrenkundige lesprogramma’s van Sonnenborgh dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (onderzoek van natuurkundige verschijnselen) en 46 (positie aarde t.o.v. zon)

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen

  • De leerlingen leren wat een ster is en wat sterrenbeelden zijn.
  • De leerlingen leren wat een spectrum (regenboogje) is en hoe we daaruit informatie over de ster halen.
  • De leerlingen denken na over de vraag of de sterren van een sterrenbeeld echt bij elkaar horen en ervaren zo een wetenschappelijke onderzoekende denkhouding.
www.sonnenborgh.nl