(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Ster in beeld

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Alle educatieve programma’s van Sonnenborgh brengen de leerlingen op interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan centraal. In ‘Ster in beeld’ doen we dit aan de hand van sterren (waaronder de zon) en sterrenbeelden; wat is een sterrenbeeld nou precies?

We beginnen allemaal samen met een interactieve presentatie in onze oude collegezaal. De leerlingen ontdekken wat een ster is en proberen te bevatten hoeveel sterren er bestaan. We brainstormen over welke sterrenbeelden iedereen kent, en waarom dat twee groepen lijken te zijn (sterrenbeelden van de dierenriem en de overige zoals bijvoorbeeld grote beer). Zo ervaren de leerlingen een wetenschappelijk onderzoekende denkhouding. Na een half uurtje splitsen we de groep in twee delen. De ene helft gaat naar de telescoop en ontdekt daar hoe een telescoop en de koepel waarin hij staat werken. Als het mooi weer is bekijken we de zon – de grootste ster in ons sterrenstelsel. Zo niet dan kijken we ergens anders naar. De andere helft gaat zelf onderzoek doen naar het licht van de zon. In een circuitvorm komen er meerdere opdrachten voorbij, zoals het maken van een eigen regenboog. Ook onderzoeken de leerlingen het spectrum (regenboogje) van de zon: hoeveel en welke kleuren licht komen er van de zon en van andere lichtbronnen?  Na een half uurtje ruilen de twee groepen om.

Thema
Sterren, sterrenkunde, heelal, ruimte en wetenschap

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & technologie, Aardrijkskunde, Biologie

Aansluiting op kerndoelen
De sterrenkundige lesprogramma’s van Sonnenborgh dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (onderzoek van natuurkundige verschijnselen) en 46 (positie aarde t.o.v. zon)

21-eeuwse vaardigheden
Kritisch denken,Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken

Leerdoelen
De leerlingen leren wat een ster is en wat sterrenbeelden zijn.
De leerlingen leren wat een spectrum is en hoe we daaruit informatie over een ster halen.
De leerlingen denken na over de vraag of de sterren van een sterrenbeeld echt bij elkaar horen en ervaren zo een wetenschappelijk onderzoekende denkhouding.

www.sonnenborgh.nl/primair-onderwijs