(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Robots ♥ Music

group Groep: 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Laat een muziekrobot spelen, jij programmeert!
Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. Om hier goed mee om te gaan is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met technologie, zodat ze hier vertrouwd mee raken en de (on)mogelijkheden leren kennen.

Robots kunnen communiceren en zelfs muziek maken en componeren. Maar, kunnen ze ook creatief zijn zoals mensen dat kunnen? In dit  lesprogramma leer je dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. En, je leert hoe je op een eenvoudige manier zelf een echte robot kunt programmeren om een liedje op een xylofoon te spelen. Leren programmeren met de onderwijsrobot is gemakkelijk, leuk en intuïtief. Uiteraard speelt de robot aan het eind van de les al deze liedjes voor de hele klas!

Onze interactieve onderwijsrobot leert kinderen hoe je met een robot (samen)werkt door hen zelf de robot te laten programmeren.
De onderwijsrobot is een product van robotsindeklas.nl.

Thema
Robots en muziek (muziek, techniek en geschiedenis)

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie, bewegingsonderwijs, wetenschap en techniek

Aansluiting op kerndoelen
42, 44, 45, 51, 54, 55, 56

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ICT-basis vaardigheden, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering

Leerdoelen 
De leerlingen leren over muziek, techniek, geschiedenis en toekomst. Ze realiseren zich dat de aanwezigheid van muziek vroeger niet zo vanzelfsprekendheid als nu. Ze leren waarom er historische zelfspelende muziekinstrument uitgevonden werden en ze ontdekken de overeenkomsten met eigentijdse muziek makende robots. Ze leren de basisprincipes van programmeren.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs