Rietveld en De Stijl

group Groep: 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Schilderden de kunstenaars in het begin van de vorige eeuw allemaal in dezelfde stijl? Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld zijn dé iconen van De Stijl, een kunstbeweging opgericht door kunstenaar en publicist Theo van Doesburg. Maar wat was De Stijl nu precies voor kunststroming? Waarom gebruikten zij rode-, gele-, blauwe vlakken en rechte lijnen? Wat wilden zij daar mee zeggen? 

Aan de hand van de diverse collectie ontdekken de leerlingen van alles over schilderkunst uit het begin van de 20ste eeuw. Van waaruit ontstond bij de kunstenaars van De Stijl de behoefte om afstand te nemen van gangbare thema’s als stillevens, portretten, bloemstukken en landschappen? In dit onderwijsprogramma bekijkt en bespreekt de museumdocent diverse kunstwerken uit het begin van de 20st eeuw en wordt ingegaan op het ontstaan van De Stijl. Leerlingen leren over de begrippen figuratief en abstract, maar komen ook meer te weten tijdgeest waarin De Stijl is ontstaan en de invloed die deze stroming heeft op de hedendaagse kunst.

Thema
De stijl

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma sluit aan bij het leergebied oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen 
54, 55 en 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen
De leerling maakt kennis met het werk van Gerrit Rietveld, De Stijl en de invloed die De Stijl op hedendaagse kunst en vormgeving.

Dit programma is geschikt voor groep 7/8 en in overleg ook voor groep 6.

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs/rietveld-en-de-stijl