Red de objecten

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 07/10/2019 tot 17/07/2020
Geannuleerd

De museumlocatie van Het Utrechts Archief is volledig vernieuwd! Maak met de leerlingen een verrassende ontdekkingstocht door de Utrechtse geschiedenis en ervaar hoe het archief op magische wijze tot leven komt.

In de introductieles ontdekken de leerlingen door middel van opdrachten wat een archief is en wat je er kan doen.

Tijdens een bezoek aan Het Utrechts Archief helpen de leerlingen archiefinspecteur Alex bij een geheime missie. Welke objecten zijn onmisbaar voor de Utrechtse geschiedenis en zo bijzonder dat ze voor eeuwig veiliggesteld moeten worden? In kleine groepjes gaan de leerlingen op onderzoek uit en ontdekken zo de belangrijkste gebeurtenissen in de Utrechtse geschiedenis.

De leerlingen…

  • beleven een spectaculaire animatiefilm
  • gaan op onderzoek uit in de interactieve zaal ‘Utrecht vanaf de Dom’
  • doen mee aan een archiefquiz
  • zien echte, historische archiefobjecten
  • lossen samen de geheime missie op en beleven een spannende finale

Thema
Bronnen, geschiedenis, Utrecht

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Engels, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en godsdienst

Aansluiting op kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld, subdomein: Tijd
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

21e-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, informatievaardigheden, mediawijsheid, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel

  • Leerlingen leren waarom het belangrijk is om unieke en originele historische documenten te bewaren.
  • Leerlingen weten wat de taken van Het Utrechts Archief zijn en wat haar werkzaamheden inhouden.
  • Leerlingen ervaren dat het heden en verleden van de stad Utrecht in Het Utrechts Archief is vastgelegd.
  • Leerlingen leren over de belangrijkste gebeurtenissen in de Utrechtse geschiedenis.