(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Programmeer jezelf

group Groep: 3 / 4 / 5 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

In de voorbereidende les wordt eerst de voorkennis van de leerlingen getest. Daarna kan de hele klas een orkest vormen met voorwerpen die ze om zich heen kunnen vinden. Zo wordt het beeld van een “instrument” of “muziek” op de proef gesteld. Na het musiceren kan er in groepjes een geluidenquiz gedaan worden.

Tijdens het bezoek aan het museum worden de leerlingen aan de hand genomen door een rondleider. Er is ruimte om de rondleiding te sturen en van allerlei vragen te stellen. Er wordt een chronologisch beeld geschetst van zelfspelende muziekinstrumenten door de jaren heen. Waar kon je deze collectietukken vinden en wie hadden ze in bezit? Ieder collectiestuk is een instrument en er zal dan ook veel muziek klinken. Na de rondleiding gaan de leerlingen in twee groepjes uiteen waar een groep een speurtocht doet en de andere groep musiceert met de Makey Makey (waarmee ze van allerlei voorwerpen een muziektoets kunnen maken). Ze programmeren als het ware zichzelf want de leerlingen kunnen veranderen in een muziekinstrument en door een klasgenoot “bespeeld” worden.  Na 20 minuten wisselen de groepen van activiteit.

De afsluitende les is een keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, foto-opdracht of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan op de website!

Thema
Een combinatie van muziek, techniek en geschiedenis. Hoe klinken de zelfspelende instrumenten? Hoe komt het dat de collectiestukken zelf kunnen spelen? Waar en wanneer werden ze gemaakt en gebruikt?

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
42, 44, 45, 54, 51, 55, 56

21e -eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoelen van het programma
De leerlingen leren over muziek, techniek, geschiedenis en toekomst. Ze realiseren zich dat de aanwezigheid van muziek vroeger niet zo vanzelfsprekendheid als nu. Ze leren waarom er historische zelfspelende muziekinstrumenten uitgevonden werden en ze ontdekken de overeenkomsten met eigentijdse muziek makende robots. Ze leren de basisprincipes van programmeren.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs