Programmeer jezelf en maak muziek als een robot!

group Groep: 3 / 4 / 5 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks leven, zowel op werk, op school en thuis. Om hier goed mee om te gaan is het van belang dat kinderen van jongs af aan in aanraking komen met technologie, zodat ze hier vertrouwd mee raken en de (on)mogelijkheden leren kennen.

Robots kunnen communiceren en zelfs muziek maken en componeren. Maar, kunnen ze ook creatief zijn? In dit  lesprogramma leer je dat de instrumenten uit de collectie van Museum Speelklok voorlopers zijn van muziekmakende robots. Met behulp van een Makey Makey – een klein en eenvoudig computertje – maken de leerlingen ‘muziekinstrumenten’ van bijvoorbeeld fruit, zichzelf en andere objecten. Met behulp van programmeerkaartjes kan een eenvoudig liedje worden gecomponeerd en gepeeld op deze bijzondere ‘muziekinstrumenten’. De les in het museum eindigt met het nadansen van de spannende moves van robot NAO.

Didaktiek

  • Interactief programma waarbij verschillende soorten intelligenties (Gardner) aan bod komen: taalslim, muziekslim, beeldslim, samenslim en zelfslim.
  • Programma sluit aan op de leefwereld van de leerling.
  • Leerlingen doen onderzoek m.b.v. verschillende bronnen.
  • Programma werkt woordenschat vergrotend.
  • Programma spreekt de cognitieve basisvaardigheden aan: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

Thema
Robots en muziek
Muziek, techniek en geschiedenis

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap en techniek

Aansluiting op kerndoelen
42, 44, 45, 54, 51, 55, 56

21e -eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & Culturele vaardigheden

Leerdoelen van het programma
De leerlingen leren over muziek, techniek, geschiedenis en toekomst. Ze realiseren zich dat de aanwezigheid van muziek vroeger niet zo vanzelfsprekendheid als nu. Ze leren waarom er historische zelfspelende muziekinstrumenten uitgevonden werden en ze ontdekken de overeenkomsten met eigentijdse muziek makende robots. Ze leren de basisprincipes van programmeren.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs