Zijn er nog vragen? Onderzoeken en presenteren

group Groep: 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 17/09/2019
Schrijf je in

Hoe presenteer je jouw onderzoek als een wetenschapper? Ontdek het zelf!
Presenteren is een belangrijke vaardigheid voor onderzoekers in de dop en een vast onderdeel van het onderzoekend leren. Als echte wetenschappers gaan leerlingen aan de slag met een onderzoek en presenteren het doorlopen proces aan elkaar.

Confrontatie
“Mijn presentatie gaat over onderzoek naar lucht.
Lucht is heel sterk. Zo sterk als 16 paarden.
Dit was mijn presentatie over onderzoek naar lucht.”
Wat valt de leerlingen op? Samen kijken de leerlingen kritisch naar de presentatie. Wat missen ze?

Onderzoeken
Wat kun je onderzoeken over de kracht van lucht? Leerlingen zetten een eigen onderzoek op met de wind, vacuüm- en pneumatiekmaterialen.

Presenteren
Waar was je nieuwsgierig naar? Hoe heb je dat vervolgens onderzocht en wat kwam daar uit? Als echte wetenschappers hebben de leerlingen niet alleen aandacht voor het onderzoeksresultaat maar ook voor het proces.

Thema
Wetenschap & technologie, oriëntatie op jezelf en de wereld

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & technologie, biologie, natuurkunde, presenteren

Aansluiting op kerndoelen
Natuur en Techniek kerndoelen 42 en 44

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoelen

  • Leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om op verschillende manieren hun onderzoek uit te werken en/of te presenteren. Hierbij is er niet alleen aandacht voor het onderzoeksresultaat, maar ook voor het proces.
  • Leerlingen werken volgens de methode van het onderzoekend leren.
www.universiteitsmuseum.nl/onderwijs/basisonderwijs/presenteren-doe-je-zo