(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Op zoek naar middeleeuws Utrecht

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Hoe zag het middeleeuwse Utrecht eruit? Hoe leefde de middeleeuwse Utrechter? Waarmee en waarop werd er geschreven in de middeleeuwen?
Tijdens een bezoek aan Het Utrechts Archief ontdekken leerlingen dat de antwoorden op deze vragen verborgen liggen in Het Utrechts Archief.

In de introductieles op school onderzoeken de leerlingen door middel van opdrachten wat een archief is en wat je er kan doen.
Tijdens het bezoek aan Het Utrechts Archief maken leerlingen op een magische wijze kennis met het archief. Dit ontdekken leerlingen aan de hand van een animatiefilm waarbij Utrechtse archiefstukken letterlijk met elkaar in gesprek gaan!
Daarna gaan leerlingen in groepjes op een laagdrempelige en speelse manier op onderzoek uit. Samen proberen de leerlingen antwoorden te vinden op vragen over het middeleeuwse Utrecht. Tijdens het onderzoek ontdekken de leerlingen dat er verschillende middeleeuwse archiefstukken zijn met verschillende verhalen. De leerlingen maken namelijk kennis met het middeleeuwse Utrecht aan de hand van middeleeuwse handschriften en tekeningen.
Om het allemaal nog spannender te maken mogen de leerlingen middeleeuwse voorwerpen aanraken én een koetsrit maken.

De leerlingen…
– beleven een magische animatiefilm;
– onderzoeken het middeleeuwse Utrecht;
– maken een koetsrit.

In de verwerkingsles op school gaan de leerlingen in het digitale archief op zoek naar een afbeelding van een gekozen Utrechtse straat of plek. Vervolgens maken de leerlingen een foto van de gekozen straat of plek. Afsluitend maken de leerlingen een tekening van de straat of plek in de toekomst.

Thema
Middeleeuwen

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen 
kerndoel 3 De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies
en in een gesprek dat informatief of opiniërend van
karakter is en leren met argumenten te reageren.

kerndoel 51 De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

kerndoel 52 De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de
volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De vensters van de canon van Nederland dienen als uitgangspunt ter illustratie van de tijdvakken.

kerndoel 53 De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

kerndoel 56 De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, Creatief denken, Probleem oplossen, Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel(en)
Leerlingen
– maken kennis met Het Utrechts Archief;
– leren over het belang van archiveren;
– onderzoeken hoe de middeleeuwse Utrechter leefde;
– ontdekken welke rechten zij belangrijk vinden.

hetutrechtsarchief.nl/educatie/51-op-zoek-naar-middeleeuws-utrecht