Op zoek naar middeleeuws Utrecht

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste en grootste stad van het huidige Nederland. Dat is vooral te danken aan de stadsrechten die Utrecht in 1122 kreeg. De leerlingen gaan van alles ontdekken over Utrecht in de middeleeuwen, stadsrechten en verdedigingswerken. Daarbij gebruiken we plattegronden, oude afbeeldingen en middeleeuwse archiefstukken maar de leerlingen maken ook een ‘koetsrit’ door het Utrecht van lang geleden om aan den lijve te ervaren hoe het vroeger was.

De kinderen gaan in kleine groepjes onderzoek doen naar het middeleeuwse Utrecht. Ze gaan op onderzoek uit in de interactieve zaal ‘Utrecht vanaf de Dom’. Ze voeren verschillende opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo bekijken ze oude afbeeldingen en bespreken met elkaar wat daarop te zien is. Ze bekijken middeleeuwse archiefstukken en bedenken in gesprek met de museumdocent wat de stadsrechten nu eigenlijk inhielden en wat dit voor een bijzonder document is. Samen vergelijken ze kaarten om te ontdekken hoe de stad Utrecht groeide en wat er allemaal veranderde. Ze kijken hoe de middeleeuwse stad gebouwd was en bedenken wat dit voor consequenties kon hebben. Tijdens de historische koetsrit onderzoeken ze de verschillen tussen het verkeer van vroeger en nu. Ze leren nieuwe woorden die betrekking hebben op de dingen die ze in de expositieruimtes zien. De leerlingen beschrijven hun bevindingen op de opdrachtformulieren.

Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk op hen maakte.

Thema
Middeleeuws Utrecht

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld (ruimte, tijd), Nederlands (schriftelijk onderwijs, taalbeschouwing) & kunstzinnige oriëntatie.

Aansluiting op kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld, subdomein: Tijd
51. De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
52. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en Holocaust; televisie en computer.
53. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

21e-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen,  communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.

Leerdoel
Door kijken, vragen stellen, luisteren en met elkaar zoeken naar informatie verwerven de leerlingen meer inzicht in het leven in een middeleeuwse stad. Leerlingen ervaren dat het heden en verleden van de stad Utrecht in Het Utrechts Archief is vastgelegd.

hetutrechtsarchief.nl/educatie/51-op-zoek-naar-middeleeuws-utrecht