Op zoek naar middeleeuws Utrecht

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Leerlingen gaan in tweetallen onderzoek doen naar het middeleeuwse Utrecht. Ze voeren verschillende opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo bekijken ze oude afbeeldingen en bespreken met elkaar wat daarop te zien is.

Perkament en een ganzenveer helpen hen zich in te leven in een middeleeuwse schrijver. Ze bekijken middeleeuwse archiefstukken en bedenken in gesprek met de museumdocent wat de stadsrechten nu eigenlijk inhielden. Samen vergelijken ze kaarten om te ontdekken hoe de stad Utrecht groeide en wat er allemaal veranderde. Ze kijken hoe de middeleeuwse stad gebouwd was en bedenken wat dit voor consequenties kon hebben. Tijdens de historische koetsrit onderzoeken ze de verschillen tussen het verkeer van vroeger en nu. Ze leren nieuwe woorden die betrekking hebben op de dingen die ze in de expositieruimtes zien. De leerlingen beschrijven hun bevindingen op het opdrachtformulier.

Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk op hen maakte.

Thema
Middeleeuws Utrecht

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld (ruimte, tijd), Nederlands (schriftelijk onderwijs, taalbeschouwing) & kunstzinnige oriëntatie.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen,  communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.

Leerdoel
Door kijken, vragen stellen, luisteren en met elkaar zoeken naar informatie verwerven de leerlingen meer inzicht in het leven in een middeleeuwse stad.

www.hetutrechtsarchief.nl/educatie/basis-onderwijs/op-zoek-naar-middeleeuws-utrecht