(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Op reis door de provincie Utrecht

group Groep: 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

De leerlingen voeren in tweetallen verschillende opdrachten uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo bekijken ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en bespreken ze met elkaar welke verschillen zij zien tussen de historische situatie en wat zij zelf dagelijks om zich heen zien.

Met een virtuele rit in een historische koets kunnen ze zich inleven in vervoer en infrastructuur van eeuwen geleden. Ze analyseren gesproken en geschreven teksten op informatie over veranderingen in infrastructuur en landschap. Aan de hand van oude kaarten onderzoeken zij het hoé en het waaróm van ontwikkelingen in het landschap. Door een route te zoeken voor een trekschuit leren zij de verschillen tussen infrastructuur toen en nu. Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk op hen maakte.

Thema
Geschiedenis van infrastructuur

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld (ruimte, tijd) & Nederlands (schriftelijk onderwijs, taalbeschouwing).

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen,  communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden.

Leerdoel
Door kijken, vragen stellen, luisteren en met elkaar zoeken naar informatie verwerven de leerlingen meer inzicht in de ontwikkelingen en veranderingen in infrastructuur en landschap in de provincie Utrecht.

www.hetutrechtsarchief.nl/educatie/basis-onderwijs/op-reis-door-de-provincie-utrecht