(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Mankind – De Stilte

group Groep: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 50m date_rangePeriode: 30/11/2020 tot 30/11/2020
Geannuleerd

De mensheid is in de Engelse taal een mooi samengesteld woord, MANKIND. Man en kind tegelijk, nooit volwassen, in de groei, onderweg. De evolutie heeft ons gebracht waar we nu zijn. We denken te weten wie we zijn. We denken te weten waar we vandaan komen.

Maar waar gaan we naartoe? Op zoek naar dat antwoord kunnen we de boeken openslaan. En dan?
We bouwen en breken, klimmen en dalen, maken ruimte voor onszelf en voor anderen. Met vallen en opstaan gaan we vooruit, van generatie op generatie. Zonder te weten waar het eindigt.
Francine van der Wiel – NRC: ‘Wat een lef om met zulke minimale middelen de nooit voltooide ontwikkeling van de mensheid (mankind) te verbeelden. Gewoon door een stel oude Winkler-Prinsen op een stapel te leggen of om te duwen. Voor kinderen een grappig, intrigerend spel, voor volwassenen een symbolische verhandeling. Knap.’ 4 ****
Mirjam van der Linden – Volkskrant: ‘Zelden gaan ernst en humor zó mooi samen.’ 5*****
Lees hier het verslag van een moeder die met man en twee zonen de voorstelling bezocht:
‘Ieder heeft hier zijn eigen pad, zijn eigen wijsheid, zijn eigen wereld en verhaal. In de spanning van de ontmoeting, het schuren langs elkaar en de humoristische uitkomst zijn reacties in de zaal gelijk.’

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Engels, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap & technologie
Aansluiting op kerndoelen

21e eeuwse vaardigheden
creatief denken, probleem oplossen, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering

www.destilte.nl/nl/educatie