Magische Muziekmachines

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Tijdens de les in het museum klinkt er veel muziek! Luister naar de live demonstraties van instrumenten en klinkende verhalen in het museum.

Voorbereidende les
In de voorbereidende les bekijken de leerlingen eerst een filmpje ter introductie. Vervolgens wordt de klas verdeeld in drie groepen met verschillende interessegebieden. Elke leerling kiest of hij/zij in de groep Techniek, Muziek of Geschiedenis wil zitten. Elke groep doet op zijn interessegebied online onderzoek naar 1 van de instrumenten van Museum Speelklok. In een korte presentatie aan de medeleerlingen komen alle interessegebieden weer samen.

Museumbezoek
Tijdens het bezoek aan het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij de magische instrumenten live worden gedemonstreerd en er van alles wordt verteld over de techniek, de muziek en de geschiedenis van de muzikale collectie. De klinkende verhalen worden ‘gestuurd’ door de techniek-, muziek of geschiedenisvragen van de leerlingen. Vervolgens bezoeken ze de Museum Expeditie, waar ze in groepjes, aan de hand van een werkblad, onderzoek doen op het gebied van de drie verschillende interessegebieden. Tot slot bezoeken de leerlingen het Restauratieatelier van het museum, waar ze zelf – op hun interesse gebied waar ze tijdens de voorbereidende les voor hebben gekozen– vragen kunnen stellen aan de restauratoren.

Afsluitende les
Tijdens de afsluitende les op school schrijven de leerlingen een pakkende tekst over een collectiestuk voor op de website van het museum. Museum Speelklok plaatst eens in de maand daadwerkelijk een selectie van deze teksten.

Thema
Wetenschap & kracht: hoe werkt een instrument?
Huis en haard: bij wie stonden deze instrumenten vroeger, en waarom?
Andere culturen, gewoonten & gebruiken: van oer-Hollands orgel tot Engelse speelklok!

Aansluiting op schoolvakken
Geschiedenis, muziek, Nederlandse taal, techniek, schrijven, tekenen, handvaardigheid, sociale ontwikkeling, bewegen op muziek.

Aansluiting op kerndoelen
1, 42, 45, 51, 52, 54, 55, 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren, sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel
De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis.

  • Ze realiseren zich dat de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van muziek tegenwoordig, er vroeger niet was.
  • Ze leren hoe een zelfspelend muziekinstrument werkt (techniek)
  • Ze leren wat de muzikale mogelijkheden zijn van een zelfspelend instrument (muziek)
  • Ze weten de instrumenten in een tijd te plaatsen (geschiedenis)
www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs