(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Magische Muziekmachines

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Voorbereidende les
In de voorbereidende les bekijken de leerlingen eerst een filmpje ter introductie. Vervolgens wordt de klas verdeeld in drie groepen met verschillende interessegebieden. Elke leerling kiest of hij/zij in de groep Techniek, Muziek of Geschiedenis wil zitten. Elke groep doet op zijn interessegebied online onderzoek naar 1 van de instrumenten van Museum Speelklok. In een korte presentatie aan de medeleerlingen komen alle interessegebieden weer samen.

Museumbezoek
Tijdens het bezoek aan het museum krijgen de leerlingen een rondleiding waarbij de magische instrumenten live worden gedemonstreerd en er van alles wordt verteld over de techniek, de muziek en de geschiedenis van de muzikale collectie. De klinkende verhalen worden ‘gestuurd’ door de techniek-, muziek of geschiedenisvragen van de leerlingen. Vervolgens bezoeken ze de Museum Expeditie, waar ze in groepjes, aan de hand van een werkblad, onderzoek doen op het gebied van de drie verschillende interessegebieden. Er kan er ook nog een bezoek aan het restauratieatelier gebracht worden. Hier kunnen de leerlingen de restauratoren aan het werk zien en is de mogelijkheid vragen te stellen aan deze professionals.

Afsluitende les
Tijdens de afsluitende les op school schrijven de leerlingen een pakkende tekst over een collectiestuk voor op de website van het museum. Museum Speelklok plaatst eens in de maand daadwerkelijk een selectie van deze teksten.

Thema
Een combinatie van muziek, techniek en geschiedenis. Hoe klinken de zelfspelenede instrumenten? Hoe komt het dat de collectiestukken zelf kunnen spelen? Waar en wanneer werden ze gemaakt en gebruikt?

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
1, 42, 45, 51, 52, 54, 55, 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel
De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis. Ze realiseren zich dat de vanzelfsprekendheid van de aanwezigheid van muziek tegenwoordig, er vroeger niet was. Ze leren hoe een zelfspelend muziekinstrument werkt (techniek). Ze leren wat de muzikale mogelijkheden zijn van een zelfspelend instrument (muziek). Ze weten de instrumenten in een tijd te plaatsen (geschiedenis)

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs