(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Lepeltje Lepeltje – De Dansers

group Groep: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 query_builderTijdsduur: 60m date_rangePeriode: 08/03/2020 tot 08/03/2021
Geannuleerd

Durf jij je in iemands armen te laten vallen? Samen te springen en niet nadenken over waar je neerkomt? Al je vrienden bij elkaar te verzamelen en als één grote kluit armen en benen door de kamer te koprollen? Of wil je liever in iemands knusse omhelzing in slaap vallen?

In Lepeltje Lepeltje kan dat allemaal. In een wereld vol matrassen gaan drie dansers en een muzikant samen aan de slag, op zoek naar dat ene magische moment dat je voelt dat je zweeft en alles om je heen verdwijnt. Het podium is er helemaal klaar voor, maar ja, je moet nog wel durven…
Lepeltje Lepeltje is na Pokon (4+) het tweede familie-dansconcert van choreograaf Josephine van Rheenen. Met speelse energie, indrukwekkend acrobatische dans en dromerige muziek maken De Dansers een voorstelling die gaat over vrijheid, geborgenheid en durf. De vorm: een hypnotiserende, komische en uiterst aanstekelijke compositie van 1000 x vallen, optillen, gooien, vangen, struikelen, over de kop gaan… en als het lukt, misschien zelfs een keertje vliegen.

“The knack of flying is learning how to throw yourself at the ground and miss.”
– Douglas Adams, Hitchhikers Guide To The Galaxy

Thema
Vallen

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs

Aansluiting op kerndoelen
37 De leerlingen leren zich te gedragen van uit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
54 De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
55 De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
58 De leerlingen leren samen met anderen op een respectvolle manier aan bewegingsactiviteiten deelnemen, afspraken maken over het reguleren daarvan, de eigen bewegingsmogelijkheden inschatten en daarmee bij activiteiten rekening houden

21e eeuwse vaardigheden
creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering

Leerdoel(en)
• De leerlingen herkennen en benoemen een aantal verschillende ‘karakters’ m.b.t. durf of angst om te vallen.
• De leerlingen kunnen dansbewegingen en vallen uit de voorstelling beschrijven en in beginsel nadoen.
• De leerlingen kunnen associëren op het begrip ‘vallen’ en experimenteren met diverse manieren van vallen waarbij zij hun verbeeldingskracht aanspreken.

Workshop
Zien dansen, doet dansen. Vanuit een beschouwing op de voorstelling gaan leerlingen met hun eigen lichaam op ontdekkingstocht en actief aan de slag met dansopdrachten van De Dansers. Fantasie en plezier in beweging staan centraal. Er wordt gewerkt aan samenwerken, lichamelijkheid, jezelf uit (durven) drukken, risico & (zelf)vertrouwen, overgave, verbeeldingskracht en associatief denken.

Na afloop van de voorstelling kun jij je eigen dans inspiratie in de workshop kwijt. Durf jij je te laten vallen op zachte matten? Heb je ooit weleens een groepskoprol gemaakt? Of droom je over leven op de wolken? We gaan samen rollen, springen, zweven, verhalen dansen en ontdekken en één ding is zeker; het is lekker zacht!

Minimaal 1 leerkracht die de kinderen goed kent dient actief aanwezig te zijn bij de workshop. Verder is een contactpersoon op de school noodzakelijk die de vakdocent kan opvangen en de weg kan wijzen.

Planning: In overleg maar bij voorkeur binnen een week na het voorstellingsbezoek.

Locatie
in de speelzaal van de school

Duur 
45 voor kleuters 60 minuten voor oudere kinderen

Kosten
€150,- per workshop

www.dedansers.com/educatie/primair-onderwijs