Kwebbel Koala

group Groep: 3 & 4 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Vanwege de grote belangstelling is het AAMU volgeboekt en is het helaas niet meer mogelijk om in de periode tot aan de sluiting van het museum nog programma’s voor scholen te boeken. Ook is het daarom niet mogelijk voor scholen om met een eigen samengesteld programma naar het AAMU te komen.

De Kwebbel Koala heet de groep welkom en knipt de zelfgemaakte museumlabels (tijdens de voorbereidende les op school gemaakt). De leerlingen nemen plaats, doen de veiligheidsriemen dicht en vliegen samen met de Kwebbel Koala en AAMU’s museumdocent naar Australië.

Zoals de Aboriginals neemt iedereen plaats rond een kampvuur en de museumdocent vertelt. Aan de hand van de kunstwerken en een reiskoffer met objecten en foto’s krijgt de groep een introductie op het museum, Australië en de rijke kunst en cultuur van de Aboriginals. De leerling zal zich tijdens dit deel van de les inleven in de wereld van de Aboriginals en wordt aangemoedigd om actief mee te denken en vragen te stellen.

De groep stapt opnieuw in het vliegtuig om samen aan de slag te gaan in een ander deel van de tentoonstelling. De klas is in twee groepen verdeeld en na een korte zoekopdracht nemen de beide groepen apart plaats voor een kunstwerk. Bij dit onderdeel stimuleert AAMU’s getrainde museumdocent de leerlingen om op actieve wijze, zeer intensief, naar het kunstwerk te kijken en gedachten hierover te verwoorden. De fantasie krijgt de vrije loop, er wordt op details ingezoomd en geassocieerd. Luisteren, ervaring delen en op elkaar reageren staan hierbij centraal.

In het laatste deel van de museumles gaat de leerling zelf in de educatieruimte creatief aan de slag. Uitgangspunt hierbij vormt AAMU’s tijdelijke tentoonstelling. De creatieve opdracht is steeds anders en op deze tijdelijke tentoonstelling geïnspireerd. Variërend van het maken van een eigen boombastschildering (tijdens De Kracht van Hout) of het ontwerpen van een eigen stempel (tijdens de prentententoonstelling Remember Me). De leerling laat zich inspireren door de Aboriginal kunst en zijn of haar creativiteit wordt aangemoedigd.

Thema
Australische Aboriginal kunst en cultuur

Aansluiting op schoolvakken
Wereldoriëntatie & kunstzinnige oriëntatie.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief en innovatief denken, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden en beslissingen nemen, luisteren en leren verwoorden van gedachten, burgerschap, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid (cultureel bewustzijn en – competentie), zelfvaardigheden.

Leerdoel
De klas leert over de Australische Aboriginals: hoe zij vroeger leefden, hoe hun leven er vandaag de dag uitziet en welke plaats kunst hierin inneemt. De leerling kan na een museumbezoek Aboriginal kunst herkennen en ‘lezen’, weet waar Australië ligt en kan iets over de geschiedenis van dit continent vertellen.

www.aamu.nl/Leren/Basisonderwijs