(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Noem je mij Dom?

group Groep: 5 / 6 / 7 query_builderTijdsduur: 135m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Het thema van het Noem je mij Dom? programma is de middeleeuwen.  In de voorbereidende les neemt een korte film de leerlingen mee door de stormachtige geschiedenis van de Dom van Utrecht.  Met een instapverhaal duiken ze vervolgens de Middeleeuwen in. Ze bereiden zich ook voor over het bezoek aan monumenten en waarom dat bijzonder is.

Tijdens het bezoek worden meerdere aspecten behandeld zoals enerzijds  ambachten en bouwtechnieken en anderzijds de historie met macht van de bisschop en zijn kanunniken, de beeldenstorm, de grote storm en het instorten van een deel van de kerk maar ook de ontwikkeling en groei van Utrecht.

Er worden verschillende vaardigheden gebruikt bij het bezoek. In de Domtoren ligt de focus vooral op  vragen stellen, goed kijken, vergelijken, waarnemen, bedenken, oplossing zoeken  en inleven. In de Domkerk gaan de kinderen vooral zelf op onderzoek uit waarbij  vaardigheden als bouwen, onderzoeken, waarnemen, oplossing zoeken  en bedenken worden ontwikkeld.

Het doel van dit programma is dat de leerlingen historisch besef krijgen  van de middeleeuwen en de middeleeuwse stad Utrecht met haar Domtoren en Domkerk. Anderzijds krijgen ze een persoonlijk besef van hun eigen plek waarbij  de (fysieke) beleving van het bezoek een grote rol speelt.
Op school kunnen de leerlingen verder door hun ideale voorstel voor de ruimte tussen kerk en toren te bedenken. Onze organisatie staat altijd open voor vragen en overleg, om te zorgen voor een goede match tussen de school en ons programma. Indien u graag met groep 5 of groep 8 het programma wilt volgen dan is dit in overleg mogelijk.

Thema
Thuis in eigen stad (monumenten de moeite waard)

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen 
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: monniken en ridders (middeleeuwen); steden en staten. n en vorsten; pruiken

21-eeuwse vaardigheden
Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoel
Groter historisch besef en een gevoel van de eigen plek. De Domtoren en Domkerk zijn een stukje van henzelf geworden. Met meer vragen weggaan dan binnenkomen.

www.domtoren.nl/nl/groepen/basisonderwijs/noemjemijdom

"De gids vertelde goed op het niveau van de kinderen en reageerde positief op de kinderen als ze al kennis over de Dom hadden."

Leerkracht W.G. v.d. Hulstschool