(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Joop en Jopie! Verdienen zelf centen

group Groep: 4 / 5 / 6 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode:
Schrijf je in

Eind 19e en begin 20e eeuw leefde het grootste deel van de Nederlandse bevolking in beschaafde armoede.

In het Nederlands Volksbuurtmuseum kom je in contact met de geschiedenis van het dagelijks leven van de gewone man en vrouw, en zie je hoe mensen in de 19e en 20e eeuw leefden in een volksbuurt.

Hoe leefden gewone mensen zo’n 100 jaar geleden? Wat voor kleding droegen ze? Waar was de WC? Hoe kwam je aan heet water?
Dit zijn vragen die tijdens een bezoek aan het Nederlands Volksbuurtmuseum beantwoord worden. Hier ervaart de leerling aan de hand van verschillende activiteiten hoe het is om eind 19e begin 20e eeuw in een volksbuurt te leven, en wordt dit vergeleken met ons leven nu.

Leerlingen komen in aanraking met dagelijkse activiteiten, voorwerpen en verhalen uit de oude volksbuurt Wijk C. Aan het eind van het bezoek vragen we in een korte reflectie waarom leerlingen wel of niet in een volksbuurt rond 1900 zouden willen leven.

Thema
Dagelijks leven rond 1900

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Geschiedenis, Maatschappijleer

Aansluiting op kerndoelen 
Oriëntatie op jezelf en de wereld, tijd  (kerndoel 51, 52, 53).
Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving (kerndoel 37 )
Burgerschap, en kunstzinnige oriëntatie (kerndoel 54, 55 en 56).

21e eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Informatie vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel(en)

  • Vergroten van het inhoudelijk inzicht in en waardering voor cultuurhistorisch
    erfgoed.
  • Kennis opdoen voor het leven in een volksbuurt rond 1900 en dit kunnen
    plaatsen in een tijdvak.
  • Leren respectvol om te gaan met leefsituaties uit het verleden en
    vergelijkbare situaties in de huidige tijd.
volksbuurtmuseum.nl/onderwijs