Jij als onderzoeker

group Groep: 4 / 5 & 6 / 7 & 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

In een museum worden mooie, wonderlijke, rare en interessante dingen verzameld. Waarom bewaren mensen dingen in een museum en hoe kun je weten wat het is? Daarvoor moet je onderzoek doen. Zo’n onderzoeker in het museum heet een conservator. Tijdens de les op school lezen en leren de leerlingen over hoe een museum werkt en hoe je onderzoek doet. Daarna gaan ze in het museum zelf aan de slag als een echte conservator.

Ze behandelen de vijf stappen die een conservator doorloopt in zijn werk:
Verzamelen, registreren, sorteren, tentoonstellen en presenteren.

In de collectie gaan de leerlingen op zoek naar alle bloemen, planten en dieren die te vinden zijn op de kunstwerken in het museum. Wat doet de weegbree op een middeleeuws schilderij? En hoe zit het met een uitgebloeide distel en een hazewindhond in een middeleeuws handschrift of een ezel bij een beeld? Hebben die planten en dieren een bijzondere, symbolische betekenis? De meest aansprekende plant, bloem of dier wordt opgezocht, geregistreerd en nagetekend. Vervolgens wordt er nagedacht over hoe musea hun collectie tentoonstellen. En hoe zouden de leerlingen dat doen als zij conservator waren? De museumles wordt besloten met het presenteren van deze ideeën aan elkaar.

Thema
Museum & kunst

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma kan worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie. Ook heeft het programma raakvlakken met Geschiedenis en Godsdienst/Levensbeschouwing.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief en innovatief denken, kritisch denken, probleemoplosvaardigheden en beslissingen nemen, leren leren, communiceren, samenwerken, luisteren en leren verwoorden van  gedachten, informatievaardigheden, burgerschap, leven en werken, persoonlijke en sociale verantwoordelijkheid (cultureel bewustzijn en – competentie), zelfvaardigheden.

Leerdoel

  • Ervaren welke stappen een conservator doorloopt in zijn werk: namelijk verzamelen, registreren, categoriseren, tentoonstellen en presenteren
  • Tijdens de museumles leren dat planten, bloemen en dieren een speciale betekenis hebben binnen het Christendom.
  • Leerlingen leren schilderijen en objecten interpreteren (beter leren kijken)
www.catharijneconvent.nl/bezoek-ons/kinderen-onderwijs/basis-onderwijs