(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Jan de Bouwknecht

group Groep: 3 / 4 / 5 / 6 / 7 query_builderTijdsduur: 60m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Het thema van het programma bij de Domtoren is de middeleeuwen met een sterke focus op oude bouwtechnieken, bewustwording en actief meedoen. De leerlingen leren op een nieuwe manier naar monumenten kijken.  We richten ons op het bouwproces waarbij we kijken naar oude bouwtradities en  gebruiken versus de hedendaagse bouw. De huidige restauratie van de Domtoren speelt een grote rol in het verhaal waarbij de aandacht vooral ligt op het verschil (of juist de overeenkomsten) met vroeger.

Daarnaast kijken we met de leerlingen naar de rol van de Domtoren in het oude Utrecht. Waarom bouwde men 700 jaar geleden zo’n enorm hoge toren en hoe moet dit voor de bewoners zijn geweest? Hoe kijken we nu naar de toren?
Er worden verschillende vaardigheden gebruikt bij het bezoek. In de Domtoren ligt de focus vooral op  vragen stellen, goed kijken, vergelijken, waarnemen, bedenken en inleven.
Het doel van dit programma is dat de leerlingen historisch besef krijgen  van de middeleeuwen en de middeleeuwse stad Utrecht met haar Domtoren.  Anderzijds krijgen ze een persoonlijk besef van hun eigen plek waarbij  de (fysieke) beleving van het bezoek een grote rol speelt.

Op school kunnen de leerlingen verder met leuke opdrachten over erfgoed en eigen bewustwording (bv. wat zou je zelf willen doen of maken voor de wereld of je stad waar mensen over 700 jaar ook nog steeds over praten?).

Thema
Monumenten in je eigen stad

Aansluiting op schoolvakken
Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: monniken en ridders (middeleeuwen). Daarnaast maken ze kennis met technieken uit het verleden.

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden, Zelfregulering

Leerdoel
Groter historisch besef en een gevoel van de eigen plek. (Opnieuw) kennismaken met het icoon van Utrecht en meer kennis van oude technieken opdoen. Met een andere blik kijken naar erfgoed.

 

www.domtoren.nl/nl/bezoekersinfo/voor-kinderen/themarondleidingen/jan-de-bouwknecht