ISHI indianenwijsheid voor de 21e eeuw – Het Filiaal theatermakers

group Groep: 5 / 6 / 7 query_builderTijdsduur: 55m date_rangePeriode: 04/02/2019 tot 18/04/2019
Schrijf je in

Stel je voor dat je de allerlaatste overlevende bent van je volk. Al jaren leef je verborgen in de wildernis. Maar als ook daar de moderne tijd weet door te sijpelen, lukt het je niet meer om te leven volgens de Weg van je voorvaderen. Wat doe je dan? Uitgehongerd en met zijn laatste krachten stapt Ishi de wereld in van de “vijand”. Hij is meteen een bezienswaardigheid en wordt overal uitgenodigd. Omdat Ishi alles met een open blik tegemoet treedt en zich makkelijk aanpast, raken mensen met hem bevriend. Ishi bezit een ongekende wijsheid. Aan iedereen die het horen wil, vooral aan kinderen, legt hij uit hoe je de beste pijl en boog kunt maken. Hoe je onhoorbaar door het bos kunt lopen en hoe je op 1 meter afstand van een hert kunt staan zonder dat het wegloopt.

Deze voorstelling is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Ishi, die in op een mooie zomerdag in 1911 ineens de 20ste eeuw binnenwandelde. ISHI is een hartverwarmende voorstelling met prachtige liedjes, over één zijn met de aarde en over anders zijn dan anderen. Over wat er gebeurt wanneer je nieuwsgierigheid groter is dan je angst en over het verschil tussen slim zijn of wijs. Het is ook een verhaal over vriendschap, die je pas echt kunt sluiten als je de ander voor vol aanziet en niet in een vooraf bedacht hokje stopt.

Workshop 
In het FiliaalLab rondom ISHI gaan de leerlingen onder begeleiding van een theaterdocent flink aan het werk met hun eigen inlevingsvermogen. Een actieve theaterles waarin thema’s uit de voorstelling worden onderzocht en 21e eeuwse vaardigheden spelenderwijs worden getraind. We onderzoeken wat we belangrijk vinden, waar we staan en hoe we dat kunnen laten zien aan de wereld om ons heen!

Details workshop
Het FiliaalLab komt naar school voor een 60 minuten durende workshop
Kosten: €75,- voor 1 klas

Thema
Klimaatverandering, vooroordelen, nomaden, gelijkheid en identiteit

Aansluiting op schoolvakken

Kerndoel 52 (Tijd) – De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

Kerndoel 37 (Mens en samenleving) – De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

Kerndoel 54 (kunstzinnige oriëntatie) – De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55 – De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren

21e eeuwse vaardigheden
Kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering.

Leerdoel
In een wereld die steeds sneller verandert, is kunst broodnodig voor het kinderbrein, het geeft de mogelijkheid om door verschillende brillen naar de wereld te kijken, prikkelt je verbeeldingskracht en helpt om flexibel in het leven te staan.

hetfiliaal.nl/voorstelling/ishi-indianenwijsheid-voor-de-21e-eeuw