(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Inspiratie

group Groep: 5 / 6 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Je wilt iets maken, iets creëren, maar je weet niet wat. Je hebt daarvoor inspiratie nodig. Maar wat is inspiratie?

Tijdens de museumles gaat de museumdocent in op de volgende leervragen:Wat is inspiratie? Hoe of waarvan krijg je inspiratie? Welke inspiratiebronnen gebruiken kunstenaars? Waardoor raak jij geïnspireerd? Hoe kun je naar kunst kijken? De museumdocent zorgt voor een actieve les waarbij de leerlingen uitgedaagd worden door middel van teken- en kijkopdrachten. In de museumles ligt de nadruk op persoonlijke waarneming van de leerling.

Thema
Inspiratie

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld, Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen
54, 55 en 56

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, communiceren en samenwerken

Leerdoelen
Kinderen leren open te kijken naar kunst, hoe kunst ze kan inspireren en ontdekken de verschillende inspiratiebronnen van kunstenaars.

www.centraalmuseum.nl/nl/plan-uw-bezoek/klassen-groepen-of-families/schoolgroepen/primair-onderwijs/inspiratie