(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

in het verkeer

group Groep: 1 / 2 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Het programma ‘in het verkeer’ is speciaal gemaakt voor de groepen 1 en 2. Het combineert een museumbezoek met verkeerseducatie. Samen ontdekken leerlingen hun leefwereld en maken kennis met goed en veilig gedrag in het verkeer. In het museum maken de leerlingen spelenderwijs kennis met diverse eenvoudige verkeerssituaties. De ruimte die bezocht wordt bestaat uit twee delen: de ene helft bevat allerlei leuke en leerzame verkeersspellen en de andere helft bestaat uit een groot verkeersplein waarop verschillende verkeerssituaties geoefend kunnen worden.

In een auto kunnen de leerlingen oefenen met het omdoen van een echte autogordel. In het luisterspel ontdekken de leerlingen welke geluiden de diverse vervoermiddelen produceren.

Het boekje ‘stoeprand… stop! Vormt uitgangspunt voor het oefenen met verkeerssituaties.
Bij het verkeersplein kunnen de leerlingen zich verkleden als een klaar-over, een deftige dame, een deftige heer en een agent. Ook zijn er verkeershesjes om aan te trekken. Op de fiets, op de stoep of in de bus leren ze spelenderwijs op een vellige manier aan het verkeer deel te nemen. Op het verkeersplein kunnen verschillende situaties geoefend worden zoals het lopen op de stoep, het lopen langs een obstakel op de stoep, het oversteken op een zebrapad, het oversteken op een zebrapad met verkeerslicht, het oversteken van een spoorwegovergang, wachten op een bus en hoe om te gaan met een naderende trein. Het nijntje museum staat garant voor een complete, culturele ontdekkingstocht: actief, receptief en reflectief. Nooit belerend, maar altijd spelenderwijs.

Thema
Verkeer

Aansluiting op schoolvakken
Kunstzinnige oriëntatie

Aansluiting op kerndoelen
kerndoel 35

21-eeuwse vaardigheden
Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken

Leerdoelen

  • De leerlingen weten waar ze op de stoep moeten lopen en wat ze moeten doen als ze een obstakel tegenkomen op de stoep.
  • De leerlingen weten hoe ze veilig kunnen oversteken bij een zebrapad.
  • De leerlingen weten hoe ze veilig kunnen oversteken bij een zebrapad met verkeerslicht.
  • De leerlingen weten dat ze moeten stoppen bij een stoeprand voordat ze oversteken.
  • De leerlingen weten dat ze goed uit moeten kijken voordat ze oversteken.
nijntjemuseum.nl/educatie/groepen-basisschool