(Nieuwe) aanbieder PO? Meld je uiterlijk 21 januari aan voor schooljaar ’21-’22 via dit formulier

Het is Toon die de muziek maakt!

group Groep: 2 / 3 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Voorbereidende les
De makkelijk te geven voorbereidende les begint met een groepsgesprek over muziek. Daarna lees je het spannende verhaal voor over het orgelaapje Toon. Tussendoor zingen de leerlingen liedjes en leren ze nieuwe woorden. Een knutselactiviteit sluit de voorbereidende les af.

Museumbezoek
Tijdens de Muzikale Rondleiding door het museum worden de instrumenten live gedemonstreerd en wordt er op speelse wijze uitleg gegeven over verschillende instrumenten. De rondleiding is zowel actief als receptief. De rondleider is opgeleid voor het niveau van de klas en past de vorm van het verhaal op hen aan. En er zijn leerlingen die aan een orgeltje kunnen draaien en er mag gedanst worden door iedereen!

Tijdens een knutselactiviteit in de Muziekfabriek van Museum Speelklok legt orgelaapje Toon vervolgens spelenderwijs aan de kinderen van groep 2 en 3 uit wat een zelfspelend muziekinstrument is en hoe het werkt. Daarbij wordt natuurlijk verwezen naar de rondleiding en de uitleg die daar is gegeven, wordt nu gereflecteerd. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag en maken aan de hand van duidelijke voorbeelden een eenvoudig liedje voor een zelfspelend muziekinstrument. Zowel techniek als muziek komen ruimschoots aan bod

Afsluitende les
In de afsluitende les kiezen de leerlingen uit een teken-, muziek- of tekstopdracht die verwijzen naar het museumbezoek. Zo kunnen de kinderen een instrument tekenen wat ze hebben gezien, muziek uit de klas halen (welke geluiden kun je waarmee maken? Tikken op de verwarming, klappen op je knie etc.) of een korte brief naar de directeur van het museum schrijven met daarin wat ze van het museum vinden. En, eens in de maand plaatst het museum een selectie hiervan op de website van het museum!

Thema
Een combinatie van muziek, techniek en geschiedenis. Hoe klinken de zelfspelende instrumenten? Hoe komt het dat de collectiestukken zelf kunnen spelen? Waar en wanneer werden ze gemaakt en gebruikt?

Aansluiting op schoolvakken
Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie, Bewegingsonderwijs, Wetenschap & technologie

Aansluiting op kerndoelen
1, 45, 54, 55 en 56

21e-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, Probleem oplossen, Communiceren, Samenwerken, Sociale & culturele vaardigheden

Leerdoel
De leerlingen leren over muziek, techniek en geschiedenis. Ze leren hoe ze zelf een liedje voor een zelfspelend instrument kunnen maken.

www.museumspeelklok.nl/educatie/basis-onderwijs/