Gezichten van de maan

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 90m date_rangePeriode: 10/09/2018 tot 19/07/2019
Schrijf je in

Alle educatieve programma’s van Sonnenborgh brengen leerlingen op een interactieve wijze in aanraking met wetenschap. Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan centraal. In ‘Gezichten van de maan’ doen we dit aan de hand van de schijngestalten van de maan. Hoe en waarom ontstaan die? Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: een deel samen praten, een deel door een telescoop kijken en een deel zelf doen. 

We beginnen allemaal samen met een interactieve presentatie in onze oude collegezaal. We ontdekken dat alleen de zon licht geeft, waarom de maan niet naar beneden valt zoals een appel en dat sommige planeten ook verschillende gezichten hebben. Na een half uurtje splitsen we de groep in twee delen. De ene helft gaat naar de telescoop. Daar ontdekken zij hoe een telescoop – en de koepel waarin hij staat – werken. Staat die kerktoren nou op zijn kop? De andere helft gaat oefenen met schijngestalten. In een circuitvorm worden drie opdrachten uitgevoerd. Met een puzzel test je of je de schijngestalten goed begrepen hebt. Met aanwijzingen over Pasen, Sinterklaas en weerwolven leer je redeneren over de schijngestalte die daarbij hoort. En op een maanglobe zoek je naar speciale plekken op de maan. Na een half uurtje ruilen de twee groepen om.

Thema
Maan, sterrenkunde, heelal & ruimte en wetenschap

Aansluiting op schoolvakken
Wetenschap & techniek, aardrijkskunde

Aansluiting op kerndoelen
De sterrenkundige lesprogramma’s van Sonnenborgh dragen direct bij aan de kerndoelen 42 (onderzoek van natuurkundige verschijnselen) en 46 (positie aarde t.o.v. zon)

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, communiceren en samenwerken

Leerdoel

  • De leerlingen leren hoe het komt dat de maan op verschillende tijden en in verschillende schijngestalten zichtbaar is
  • De leerlingen leren hoe het komt dat de maan niet naar beneden valt
  • De leerlingen worden uitgedaagd tot nauwkeurig observeren
www.sonnenborgh.nl