Feest! Weet wat je viert

group Groep: 5 / 6 / 7 / 8 query_builderTijdsduur: 75m date_rangePeriode: Hele jaar
Schrijf je in

Elk feest vier je weer anders: thuis of op straat, met slingers, een kerstboom of met een mooi gedekte paastafel. Waar komen al die verschillende feesten vandaan en wat is hun betekenis? Met het project ‘Feest!’ maken leerlingen op een interactieve en speelse manier kennis met belangrijke christelijke feestdagen. Hierbij zijn de kernwoorden: verhaalgericht, beleving en educatie.

Tijdens de museumles gaan de leerlingen zelfstandig op ontdekkingstocht. Aan de hand van materieel en immaterieel erfgoed leren zij over tradities rondom feesten, de veranderingen daarin door de tijd heen en de invloed van deze feesten op de Nederlandse samenleving. Vanuit met name christelijk erfgoed komen ook andere religieuze en niet-religieuze feesten aan bod. Kennis van de overeenkomsten tussen de verschillende religies stimuleert respect. ‘Feest’ is het laagdrempelige haakje om kinderen hierover te leren.

Thema
Feest, geschiedenis, kunst & burgerschap

Aansluiting op schoolvakken
Het lesprogramma kan worden ondergebracht bij het leergebied Oriëntatie op jezelf en de wereld, Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie. Ook heeft het programma raakvlakken met Geschiedenis en Godsdienst/Levensbeschouwing. Lessuggesties zijn te vinden op de digibordmodule: http://www.feestweetwatjeviert.nl/digibord/

Aansluiting op kerndoelen
oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en Nederlandse taal

21-eeuwse vaardigheden
Creatief denken, kritisch denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basis vaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden en zelfregulering

Leerdoel

  • Leerlingen raken vertrouwd met achtergronden en verhalen van religieuze feesten in Nederland en de invloed van deze feesten op de ordening van het kalenderjaar.
  • Leerlingen leren belangrijke begrippen en kenmerken van de godsdienstige stromingen.
  • Leerlingen leren welke overeenkomsten en verschillen er zijn tussen feesten in verschillende religies.
  • Leerlingen leren de tradities en feesten van andere religies respecteren en waarderen.
  • Leerlingen leren schilderijen en objecten interpreteren (beter leren kijken).
www.feestweetwatjeviert.nl/